Plaid Cymru: Angen cyfraith i atal Boris Johnson rhag werthu’r GIG

HMJ.jpg

Dylid pasio deddf newydd yng Nghymru i warchod y Gwasanaeth Iechyd rhag Brexit a phreifateiddio, yn ôl Plaid Cymru.

Mae gweinidog cysgodol y blaid ar iechyd Helen Mary Jones AC wedi dweud fod Brexit yn “berygl i’r GIG o ran preifateiddio trwy gytundeb fasnach gyda’r Unol Daleithiau.”

Dywedodd Ms Jones y dylai’r Senedd basio cyfraith newydd, Deddf Gwarchod y GIG, i atal unrhyw ran o GIG Cymru rhag cael ei phreifateiddio pe bai Brexit yn digwydd.

Fis diwethaf adroddwyd bod uwch-weision sifil wedi cynnal cyfarfodydd cyfrinachol gyda chwmnïau yn yr UDA ynghylch y GIG mewn trafodaethau masnach ar ôl Brexit.

Er bod iechyd wedi datganoli i Gymru, nid yw trafodaethau masnach gyda gwledydd eraill, a gallai Llywodraeth y DU werthu rhannau o GIG Cymru er mwyn sicrhau cytundeb fasnach gyda’r UDA.

Dywedodd Ms Jones y dylid rhoi pleidlais gyfreithiol i’r Senedd ar gytundebau masnach arfaethedig sy’n effeithio ar faterion datganoledig fel iechyd.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol Helen Mary Jones AC:

“Nid yn unig yw Brexit yn peryglu dyfodol diwydiannau amaeth a gweithgynhyrchu Cymru, mae hefyd yn glir ei fod yn peryglu ein GIG. Gellid preifateiddio’r GIG er mwyn cael cytundeb fasnach gyda’r UDA.

“Wrth i Boris Johnson fynd ar ôl Brexit ar unrhyw gost, mae’n drasiedi fod Jeremy Corbyn yn gwrthod dangos unrhyw fath o arweiniad ar y mater hollbwysig yma. Nid niwtraliaeth sydd angen nawr, ond penderfyniad a dewrder.

“Dylai ein Senedd ddemocrataidd ni basio Deddf Gwarchod y GIG er mwyn atal hyn rhag ddigwydd, a dylid rhoi cyfle i’r Senedd gymeradwyo neu wrthod unrhyw gytundeb fasnach yn y dyfodol sy’n effeithio ar bethau fel y GIG sydd yn gyfrifoldeb i’n llywodraeth ddatganoledig ni.

“Llafur sy’n rhedeg Llywodraeth Cymru. Pe bai eisiau, byddai’n gallu pasio Deddf Gwarchod y GIG yng Nghymru. Ond hyd yn hyn, nid ydym wedi clywed gair am hyn gan Lafur yng Nghymru.

“Mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynllun ni i recriwtio a hyfforddi 1,000 o feddygon newydd, 5,000 o nyrsys newydd, a 100 deintydd newydd i’r GIG, ac i sicrhau fod pawb yng Nghymru’n gallu cael mynediad i’r gwasanaethau iechyd a gofal sydd eu hangen arnynt trwy Wasanaeth Iechyd a Gofal newydd.

“Mae’n glir: ni yw’r blaid fydd yn sicrhau GIG mewn dwylo cyhoeddus sy’n ateb gofynion Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.