Plaid Cymru ar frig pôl Cynulliad am y tro cyntaf yn hanes y blaid

Barometer_0719.jpg

Am y tro cyntaf yn ei hanes, mae Plaid Cymru ar frig pôl piniwn newydd o fwriadau pleidleisio’r Cynulliad, a ryddhawyd heddiw.

Mae’r pôl, gan YouGov ar ran ITV a Phrifysgol Caerdydd, yn gosod Plaid Cymru ar 24% yn y bleidlais etholaethol a 23% yn y bleidlais ranbarthol – o flaen Llafur a phob plaid arall.

Dywedodd arweinydd y blaid, Adam Price AC, fod y pôl yn ‘foment hanesyddol’, ble mae pobl Cymru yn gweld bod ‘dyfodol amgen’ yn bosib.

Yn ôl Mr Price, mae pobl yn troi at Blaid Cymru fel yr unig blaid a chanddi weledigaeth gadarnhaol o ‘ddyfodol Cymru fel cenedl annibynnol wrth galon Ewrop’.

Daw hynny ar ôl rali enfawr y penwythnos diwethaf yng Nghaernarfon, pan i 8,000 o bobl orymdeithio o blaid annibyniaeth i Gymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r pôl hwn yn foment hanesyddol i Blaid Cymru. Mae’n drobwynt – mae pobl yng Nghymru yn gweld bod dyfodol amgen yn bosib. All bod dim amheuaeth nawr fod Plaid Cymru ar ei ffordd i ffurfio llywodraeth nesaf Cymru – llywodraeth a fydd yn llwyr drawsffurfio ein cenedl a’i llewyrch.

“Rhwng obsesiwn y Torïaid â Brexit a diffyg penderfyniad di-ben-draw Llafur, mae pobl wedi cael llond bol, ac maen nhw’n troi at Blaid Cymru fel yr unig blaid sy’n cyflwyno gweledigaeth gadarnhaol o ddyfodol Cymru fel cenedl annibynnol wrth galon Ewrop.

“Gyda llai na dwy flynedd tan etholiad y Senedd, bydd Plaid Cymru yn parhau i rannu ein neges gadarnhaol gyda phobl mewn cymunedau hyd a lled Cymru – ac rydym yn edrych ymlaen at ffurfio llywodraeth Plaid Cymru yn 2021.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.