Plaid Cymru yn galw am Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd er mwyn datrys argyfwng Brexit

Dr98ekVXQAEkpIU-2.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol wedi galw am ‘Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd’ er mwyn datrys yr argyfwng Brexit.

Byddai datrysiad Steffan Lewis AC yn gweithio drwy sicrhau consensws rhwng pedair cenedl y Deyrnas Gyfunol ar y ffordd ymlaen.

Dywed Mr Lewis:

“Gyda San Steffan mewn parlys a’r Goruchaf Lys yn taflu sbaner yng nghynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i orfodi Brexit caled ar yr Alban a dim siawns o ail-negodi’r Cytundeb Ymadael, mae angen ffordd newydd ymlaen ar gyfer datgloi’r cwlwm a dod â’r argyfwng gwleidyddol i ben.

“Dywedodd Plaid Cymru o’r dechrau bod angen i’r cenhedloedd fod yn rhan o’r trafodaethau, ond anwybyddwyd yr alwad hon a’r canlyniad yw'r traed moch presennol sy’n peryglu sefydlogrwydd Ewrop gyfan.

“Felly wrth i’r cloc dicio gyda dim datrysiad i’w weld, a gyda phobl yn bryderus am y dyfodol, rwy’n cynnig bod y Prif Weinidog Theresa May yn cynnull Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd yr wythnos hon er mwyn rhoi terfyn ar yr argyfwng.

“Gallai cenhedlau'r DG sicrhau consensws ar y ffordd ymlaen wedi ei selio ar ddarparu ymreolaeth i bawb sy’n atal Brexit yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o gipio ein pwerau a chytundeb i’r DG aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Dollau.

“Gallai’r Uwch-gynhadledd hefyd ddarparu mandad i’r Prif Weinidog ymestyn Erthygl 50 fel bod ganddi fwy o amser i weithredu cynllun realistig sydd â chefnogaeth Cymru, yr Alban a gogledd Iwerddon.

“Mae’n rhaid i Lywodraeth y DG sylwi nawr na allan nhw barhau i geisio gorfodi eu cynlluniau yn erbyn ewyllys Senedd San Steffan, y seneddau datganoledig a phobl y DG.

“Dyw hi ddim yn rhy hwyr i geisio am ffordd newydd ymlaen wedi ei selio ar barch, dealltwriaeth a democratiaeth ac rwy’n erfyn ar y Prif Weinidog i wrando ar fy ngalwad a chynnull Uwch-gynhadledd y Cenhedloedd cyn gynted â phosib.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.