PLAID CYMRU'N CANSLO'R GYNHADLEDD WANWYN

Datganiad Swyddogol

Ar ôl ystyried yn hir a gofalus mae Plaid Cymru wedi penderfynu canslo ein Cynhadledd Wanwyn ar Fawrth 20fed - 21ain

Gyda 14 mis tan etholiadau’r Senedd, nid penderfyniad ysgafn mohono.

Fodd bynnag, mae iechyd a lles ein haelodau, cefnogwyr a rhanddeiliaid yn bwysig iawn i ni.

Mae Plaid Cymru wedi gwrando ar y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf - yn enwedig gan Sefydliad Iechyd y Byd a ddywedodd fod angen camau "brys ac ymosodol".

Credwn felly mai canslo'r Gynhadledd yw'r penderfyniad mwyaf cyfrifol o dan yr amgylchiadau presennol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.