Datganiad swyddogol Plaid Cymru am ymddiswyddiad Carwyn Jones

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Datganiad swyddogol Plaid Cymru yn ymateb i ymddiswyddiad Carwyn Jones. 

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad y bydd Carwyn Jones yn sefyll i lawr fel Prif Weinidog Cymru, meddai arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

"Rwy'n llongyfarch Carwyn Jones ar ei naw mlynedd fel Prif Weinidog Cymru ac yn dymuno'r gorau iddo ef a'i deulu ar gyfer y dyfodol.

"Mae llywodraeth Cymru wedi cael ei harwain gan y Blaid Lafur am bedair mlynedd ar bymtheg bellach. Dros y cyfnod hwnnw, mae ein heconomi, ein gwasanaeth iechyd gwladol, ein hysgolion a'n gwasanaethau lleol wedi eu gwanhau a'u lleihau. Mae pobl a'n seilwaith cymunedol wedi cwympo ymhellach ac ymhellach yn ôl.

"Mae angen mwy na newid arweinydd ar Gymru. Mae arnom angen llywodraeth newydd gyda'r syniadau, y gwerthoedd a'r crebwyll i adeiladu ein cenedl i'r wlad lwyddiannus yr ydym yn gwybod y gallai fod. Gall Cymru fod yn well na hyn - nid fydd ail-drefnu'r dodrefn yn cyflwyno'r newid sydd ei angen arnom."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.