Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Sbaen i ollwng yr achos yn erbyn Llywydd Senedd Catalonia

simon_thomas_2014.jpg

Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Simon Thomas, wedi galw erlyniad Carme Forcadell yn “annemocrataidd ac yn drosedd yn erbyn ewyllys poblogaidd pobl Catalwnia”.

Mae Ms. Forcadell yn wynebu erlyniad gan lysoedd Sbaen ar gyhuddiad o lygredd gwleidyddol ac anufudd-dod am ei bod wedi caniatáu pleidlais yn Senedd Catalwnia yn gysylltiedig â’r broses annibyniaeth.

Dywedodd Simon Thomas AC:

“Rydw i wedi codi’r achos hwn yn ein Senedd ni, ac mae Prif Weinidog Cymru wedi addo i edrych ar y sefyllfa. Mae’r ffaith bod Ms. Forcadell yn wynebu erlyniad am ganiatáu trafodaeth ar ddyfodol ei chenedl yn sarhad at ddemocratiaeth.

“Mae llysoedd Sbaen yn cael eu gwleidyddoli trwy ymgeision i rwystro cynllun Llywodraeth Catalwnia i roi refferendwm i’w phobl ar ddyfodol eu cenedl. Mae’r achos llys hwn yn annemocrataidd ac yn drosedd yn erbyn ewyllys poblogaidd pobl Catalwnia.

“Mewn gwlad ddemocrataidd, fel rydyn ni wedi ei weld yn yr Alban ac hefyd yng Nghymru, mae trafodaeth ar ddyfodol cenedl yn hollbwysig i ddangos bod cenedl yn gallu symud ar y broses gam wrth gam gyda’i gilydd.

“Mae Plaid Cymru, fel plaid sy’n credu yn yr hawl i ymreolaeth, yn collfarnu unrhyw ymgais i rwystro’r broses ddemocrataidd honno.

“Dylen ni i gyd sefyll mewn cefnogaeth ac undod gyda Llywydd Senedd Catalwnia ac hefyd gyda holl bobl Catalwnia.”

Cyflwynwyd datganiad barn gan Simon Thomas yn y Cynulliad Cenedlaethol yn mynegi pryder am yr achos. Mae wedi derbyn cefnogaeth gan Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Neil McEvoy, Bethan Jenkins, Elin Jones, Llŷr Gruffydd, yn ogystal â Mike Hedges o’r Blaid Lafur.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.