Plaid Cymru yn llongyfarch “sêr dyfodol Cymru” wrth i Gymru berfformio'n well na Lloegr a gogledd Iwerddon gyda graddau A *

IMG_0693_1_.JPG

Mae Plaid Cymru wedi canmol pobl ifanc wrth i Gymru weld ei chanlyniadau Safon Uwch A * gorau erioed ers 2010.

Derbyniodd myfyrwyr eu canlyniadau Safon Uwch heddiw yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gyda’r canlyniadau yn datgelu bod cyfran y myfyrwyr yng Nghymru sy’n cael A * ar ei huchaf ers cyflwyno’r radd yn 2010.

Perfformiodd Cymru yn well na phob rhanbarth yng ngogledd Iwerddon a Lloegr o safbwynt y radd A *.

Wrth sôn am ganlyniadau Cymru, meddai Bethan Sayed AC, gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg a sgiliau ôl-16,

“Mae'r canlyniadau anhygoel hyn yn profi bod gan Gymru yn ei phobl ifanc digonedd o botensial, talent a sgil ac rwy'n talu teyrnged i bob myfyriwr am eu gwaith caled yn ogystal a'r holl staff ac athrawon am eu hymdrechion diflino i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cyflawni eu hamcanion.

“Bydd hwn yn ddiwrnod i’w gofio i bobl ifanc ledled y wlad ac rwy’n cynnig fy llongyfarchiadau cynhesaf i bawb sydd wedi cyrraedd y garreg filltir hon. Mae'n bwysig edrych ymlaen at yr hyn sydd nesaf - boed yn yrfa, yn brentisiaeth neu'n radd prifysgol. Fel dyfodol ein gwlad, mae pob person ifanc wedi cyfrannu ac yn mynd i gyfrannu at ddyfodol mwy disglair a gwell i Gymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.