Plaid Cymru: Datganolwch ddarlledu a gwnewch ddadleuon arweinwyr yng Nghymru yn gyfraith

Devolve_broadcasting_CY.png

Cyn dadl etholiad cyffredinol y BBC rhwng arweinwyr a chynrychiolwyr saith plaid, mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli darlledu i’r Senedd.

Mae’r blaid wedi dadlau ers talwm y byddai trosglwyddo grym dros ddarlledu o San Steffan i’r Senedd yn ffordd o wella dealltwriaeth pobl Cymru o’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant Cysgodol Delyth Jewell AC y dylid gorfodi darlledwyr i gynnal dadleuon teledu yng Nghymru ar gyfer etholiadau cyffredinol, a dylid gwahodd prif arweinwyr y pleidiau gwleidyddol.

Byddai hynny’n golygu fod yn rhaid cynnal dadl ar y teledu yng Nghymru ar gyfer pob etholiad cyffredinol, a dylid gwahodd arweinwyr y pleidiau Prydeinig wrth ochr arweinwyr Plaid Cymru a’r SNP.

Mae maniffesto Plaid Cymru yn ei hymrwymo i “fynnu datganoli darlledu i’r Senedd fel y gallwn ddatblygu sector darlledu wedi’i wneud gan bobl Cymru, i bobl Cymru, ac yn atebol i bobl Cymru.”

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn “hybu cyfryngau Cymreig sy’n cynrychioli pobl Cymru a’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy.”

Ym maniffesto ‘Cymreig’ bondigrybwyll y blaid Lafur, dim ond unwaith y defnyddir y gair “datganoli” (devolution) a defnyddir mo’r gair “darlledu” (broadcasting) o gwbl.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Ddiwylliant Delyth Jewell AC:

“Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers tro mai yn nwylo’r Senedd y dylai grym dros ddarlledu yng Nghymru fod, ac nid yn nwylo sefydliad San Steffan sy’n gwybod braidd dim, ac yn poeni hyd yn oed yn llai, am ein cymunedau.

“Byddai datganoli darlledu yn rhoi’r cyfle sydd ei wir eisiau arnom i adeiladu cyfryngau Cymreig lluosogaethol sy’n adlewyrchu anghenion a buddiannau’r Gymru fodern fel democratiaeth sy’n aeddfedu. Byddai hefyd yn helpu’r bobl sy’n byw yng Nghymru i ddeall yn well yr hyn sy’n digwydd yn eu gwlad eu hunain – nid derbyn cam-wybodaeth gan gyfryngau San Steffan sydd methu deg â deall datganoli.

“Pe bai ein Senedd yn gyfrifol am ddatganoli, gallem fynnu bod darlledwyr yn cynnal dadl yma yng Nghymru ar gyfer pob etholiad cyffredinol – a gwahodd arweinwyr Prydeinig yr holl bleidiau. Wedyn byddai pobl Cymru yn gallu barnu drostyn nhw eu hunain sut mae pobl fel Boris Johnson a Jeremy Corbyn yn cymharu â Phlaid Cymru, sydd bob amser yn blaenoriaethu Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.