Plaid Cymru'n galw am gydweithio rhwng y pleidiau Aros er mwyn curo Brexit

Adam_conference.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi ysgrifennu at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Ewrop i ofyn am gyfarfodydd brys i drafod cydweithio rhyngbleidiol er mwyn curo Brexit.

Mae Plaid Cymru wedi ysgrifennu at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Ewrop i ofyn am gyfarfodydd brys i archwilio sut all y pleidiau gydweithio er mwyn osgoi Brexit.

Mewn llythyr a anfonwyd at arweinwyr Prydeinig a Chymreig (pan fo un) y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Werdd, Change UK, a’r SNP, dywedodd Adam Price AC fod yr angen “brys” am gydweithio rhyngbleidiol.

Enillodd Plaid Cymru 20% o’r bleidlais yn yr etholiad yr wythnos ddiwethaf, ac yn gyffredinol, perfformiodd pleidiau sydd o blaid Aros yn well na’r rhai sydd o blaid Brexit.

Ond mae’r blaid wedi rhybuddio y gallai cynnydd y Brexit party ddylanwadu’r ymgeiswyr i fod yn arweinydd y Ceidwadwyr i symud yn agosach at Brexit heb fargen.

Dywedodd arweinydd y blaid fod ‘perygl mawr’ y gallai canlyniad yr etholiad Ewropeaidd gael ei ddefnyddio i gyfiawnhau Brexit heb fargen.

Wrth ysgrifennu at arweinwyr y pleidiau eraill, mae Adam Price wedi dweud y dylai’r pleidiau sydd o blaid Ewrop “geisio cydweithio cyhyd ag sydd angen er mwyn cyflawni Pleidlais y Bobl a sicrhau dyfodol Ewropeaidd i’n cenedl.”

Yn ei lythyr at arweinwyr y pleidiau eraill, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae canlyniadau’r etholiad Ewropeaidd a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf yn dangos yn glir na ellir ystyried Brexit fel ewyllys sefydlog y bobl. Yn wir, bu i bleidiau gwrth-Brexit fel ein pleidiau ni berfformio’n well na’r pleidiau sydd o blaid Brexit.

“Fodd bynnag, gan mai’r Brexit party a enillodd y nifer uchaf o seddi, mae perygl mawr yn awr y caiff y canlyniad ei ddefnyddio i gyfiawnhau Brexit heb fargen. Rwy’n arbennig o bryderus y caiff ei ddefnyddio i ddylanwadu’r ymgeiswyr i fod yn arweinydd nesaf y Blaid Geidwadol.

“Mae angen i’n pleidiau gydweithio, a hynny ar frys, er mwyn sicrhau na chaiff Cymru ei thynnu tuag at Brexit heb fargen nad oes unrhyw mandad iddo.

“Rwyf yn gryf o’r farn y dylai ein pleidiau geisio cydweithio cyhyd ag sydd angen er mwyn cyflawni Pleidlais y Bobl a sicrhau dyfodol Ewropeaidd i’n cenedl.

“Mae Plaid Cymru yn barod am drafodaeth agored am sut allwn gydweithio yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae hynny’n cynnwys cydweithio yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn y Senedd yn San Steffan er mwyn cyflawni Pleidlais y Bobl, ond hefyd o ran y refferendwm ei hun yn ogystal ag unrhyw Etholiad Cyffredinol brys a allai gael ei gynnal yn hwyrach eleni neu’n gynnar y flwyddyn nesaf."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.