Mae Plaid Cymru yn condemnio’n gweithredoedd Llywodraeth Israel yn Gaza

pal.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio’n llwyr a diamod weithredoedd ffiaidd Llywodraeth Israel yn Gaza ddoe.

Yr oedd penderfyniad yr Arlywydd Trump i symud Llysgenhadaeth UDA yn Israel o Tel Aviv i Jerwsalem yn gam bwriadol o bryfoclyd a pheryglus, a’r unig ganlyniad oedd gwaethygu’r tensiynau yn yr ardal, gan arwain yn uniongyrchol at ladd 55 o Balesteiniaid ac anafu dros 2,000 ddoe.

Mae gan bobl Palestina yr hawl sylfaenol i  wrthdystio heb i fwledi gael eu saethu atynt. Fel y grym sydd ym meddiannu’r ardal, dyletswydd Llywodraeth Israel yw parchu hawliau dynol sifiliaid.

Mae’n ddyletswydd hefyd ar bob llywodraeth arall i gondemnio yn hallt weithredoedd Llywodraeth Israel yn treisio hawliau dynol.

Rhaid i Lywodraeth y DG beidio â pharhau’n fud yn wyneb y gamdriniaeth systemaidd yn nhiroedd y  meddiant ym Mhalestina.

Gyda’r Unol Daleithiau wedi troi eu cefnau ar bob cyfrifoldeb dros arwain ymdrechion tuag at heddwch, rhaid i weddill y gymuned ryngwladol benderfynu rhag blaen sut i lenwi’r bwlch, neu fel arall fe all y trais gynyddu’n sydyn i wrthdaro mwy agored ac estynedig.

Yn ein meddyliau mae’r holl Balesteiniaid hynny y lladdwyd neu yr anafwyd eu teuluoedd a’u cyfeillion.

Anogwn Lywodraeth Israel i roi’r gorau i ladd protestwyr yn hollol ddiangen, ac i weithio gyda’r Awdurdod Palesteiniadd a’r gymuned ryngwladol i ddod o hyd i ffordd heddychol o drafod ateb sy’n cynnwys dwy wladwriaeth er mwyn rhoi terfyn ar y gwrthdaro hwn.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.