Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n gweithio i Gymru

LW1.jpg

Wrth i arweinydd etholedig newydd UKIP addo “hybu’r Saeson”, mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi dweud mai dim ond ym Mhlaid Cymru y gellir ymddiried i sefyll dros Gymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:
“Trwy addo ‘hybu’r Saeson’, gwnaeth arweinydd etholedig newydd UKIP hi’n glir iawn nad oes ganddo ddiddordeb yng Nghymru na’n cymunedau. Wrth i UKIP droi eu cefn ar Gymru, fe fyddwn ni ym Mhlaid Cymru yn ymdrechu’n galetach fyth i godi llais dros bobl sy’n byw yn ein cymunedau ledled Cymru, pobl sy’n teimlo wedi eu dieithrio, eu siomi a’u gadael ar ôl gan Lafur a’r Torïaid. Byddwn yn parhau i wrthwynebu llymder a sefyll dros y bobl hynny sydd wedi cael eu cymryd yn ganiataol gan brif ffrwd y sefydliad yn rhy hir.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.