ASau ac Aelodau Cynulliad Plaid Cymru yn uno i alw am Ddeddf Awyr Lân i Gymru

aer.jpg

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau yng Nghymru y flwyddyn.

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas, yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig,

 “Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn disgrifio’r sefyllfa fel argyfwng iechyd cyhoeddus o frys, sy’n ail yn unig i smygu. Mae’r effaith ar ysgyfaint ac iechyd plant ifanc yn arbennig o andwyol. Mater i ni yw dechrau gwneud rhywbeth am ddiffyg gweithredu gan y Llywodraethau Ceidwadol a Llafur. 

“Mae cerbydau disel yn gyfranwyr mawr mewn trefi, gyda’r lefelau wrth ochr ffyrdd ar eu huchaf lle mae traffig ar ei brysuraf. Felly bydd Plaid Cymru yn cyflwyno Deddf Awyr Lân i Gymru i ddirwyn i ben werthu cerbydau petrol a disel yn unig yn raddol erbyn 2030 ac yn cefnogi’r trosi i geir glanach. I helpu i baratoi’r ffordd, bydd Plaid Cymru yn cynnal Wythnos Awyr Lan yr wythnos nesaf. 

“Rwyf wedi tynnu sylw at ddiffyg symud y Llywodraeth Lafur yma yng Nghymru i fynd i’r afael â mater llygredd aer; gofyn iddynt gyflwyno parthau awyr lân i newid ymddygiad a gwella iechyd dinasyddion.”

Ychwanegodd AS Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts,

“Mae’n bwysig i ni sefyll yn ôl, mesur pethau a nodi Wythnos Awyr Lan, yn enwedig yng Nghymru lle mae gennym beth o’r ansawdd aer gwaethaf yn y DG. Rwy’n croesawu yn fawr gynnig Simon Thomas am Ddeddf Awyr Lân i Gymru i wella’r awyr rydym yn anadlu.

“Dyma enghraifft arall eto fyth o Blaid Cymru yn arwain yr agenda deddfwriaethol lle mae llafur ar ei hôl hi. Cymerwyd Llywodraeth Dorïaidd y DG a Llywodraeth Lafur Cymru i’r llys am beidio â gwneud digon i fynd i’r afael â llygredd aer - ac ni allwn ganiatáu i hyn fynd ymlaen yn hwy.

“Rhaid i gydweithwyr ar draws Tŷ’r Cyffredin gefnogi cynigion Plaid Cymru i ddirwyn gwerthiant ceir disel a phetrol i ben erbyn 2030, i incwm o drethi tanwydd ddod i Gymru i’w wario ar ddewisiadau eraill o ran cludiant sydd yn gwella ansawdd yr aer, a phrofion go-iawn am allyriadau i bob cerbyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.