Plaid Cymru'n dymuno Eid Mubarak i Fwslemiaid ar draws Cymru

Ramadan_mubarak_Ramadan_kareem.png

Yn siarad mewn ymweliad â Chanolfan Addysg a Lles Fwslemaidd Dar Ul-Isra yn Cathays, Caerdydd nos Lun, dymunodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price Eid heddychlon i holl Fwslemiaid Cymru.

Dywedodd Mr Price fod Mwslemiaid yng Nghymru yn rhan bwysig o’r gymuned Gymreig ehangach a fod Plaid Cymru’n sefyll mewn undod â nhw.

Bu i Blaid Cymru fabwysiadu diffiniad Ymddiriedolaeth Runnymede o Islamoffobia yn ddiweddar, a hi oedd y blaid gyntaf ym Mhrydain i wneud.

Gŵyl a ddethlir heddiw (4 Mehefin) gan Fwslemiaid ar draws y byd yw Eid al-Fitr, sy’n nodi diwedd mis sanctaidd Ramadan.

Wrth siarad yn Dar Ul-Isra nos Lun, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Eid Mubarak! Mae’n wych cael bod yma gyd chi, a diolch o galon ichi gyd am ein croesawu ni. Mae’n dda clywed eich bod chi i gyd yn ddiogel search y digwyddiad y noson o’r blaen, ac mae’n hyfryd bod yma gyda chi. Roeddem ni am ddangos ein hundod gyda chi.

“Cenedl fach yw Cymru a rydych chi yn rhan mor bwysig ohoni – y gymuned hon rwy’n gweld yma heddiw. Dyma sut rydym yn adeiladu Cymru newydd, gyda’n gilydd, yn y gymuned rydym yn ei chreu, felly diolch ichi am ein croesawu ni yma heno.

“Rwy’n falch o un peth: rwy’n falch mai’r blaid rwy’n ei harwain, Plaid Cymru, oedd y blaid gyntaf ym Mhrydain i gyd i fabwysiadu’r gwir ddiffiniad ymarferol o Islamoffobia, diffiniad Runnymede, a sefydlwyd gan Fwslemiaid i adlewyrchu’r gwirionedd o’r hyn maen nhw’n ei brofi.

“Felly ni oedd y blaid gyntaf, y gyntaf o nifer ‘dw i’n gobeithio, i ymuno â’r frwydr yn erbyn anghyfiawnder yn erbyn y gymuned Fwslemaidd gan ein bod ni’n gwybod fod yr anghyfiawnder honno yn anghyfiawnder yn erbyn bawb. Os ydym ni’n goddau anghyfiawnder yn erbyn ein chwiorydd a’n brodyr Mwslemaidd, rydym yn goddau anghyfiawnder yn erbyn pawb.

“Gwnawn ni ddim goddau hynny yng Nghymru. Nid dyna’r Gymru rydym yn credo ynddi. Nid dyna’r Gymru rydym am ei chreu. Rydym yn mynd i greu Cymru o gyfiawnder i bawb. Dyna wir neges Islam – cyfiawnder a heddwch i bawb, a rydym yn mynd i greu hynny gyda’n gilydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.