Ymateb swyddogol Plaid Cymru i adroddiad Tawel Fan

tawel.jpg

Ymateb swyddogol Plaid Cymru i'r adroddiad ar Tawel Fan a gyhoeddwyd heddiw.

Yn ymateb i’r adroddiad ar Tawel Fan, meddai Rhun ap Iorwerth AC ac ysgrifennydd cabinet cysgodol dros iechyd a llesiant,

“Dyma adroddiad gwbl ddamniol am fethiannau safonau gofal. Er fod yr adroddiad yn gwrthod y cyhuddiad fod yma gam-drim ac esglustod sefydliadol, mae’n amlwg y dylid a gellid osgoi beth ddigwyddodd. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd y cyfrifoldeb llawn am weithredu’r argymhellion ar gyfer newid gwirioneddol – a hynny ar fyrder. Mae pobl bregus ein cymdeithas yn haeddu dim llai.”

Meddai Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros gogledd Cymru,

“Mae meddygon a nyrsys yn wynebu cael eu diarddel os ydyn yn gwneud camgymeriadau yn eu gwaith. Pam nad yw'r un safonau yn cael eu gosod ar uwch reolwyr? Mae hyn yn cadarnhau dilysrwydd ein galwad ni am atebolrwydd proffesiynol i reolwyr y GIG. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.