Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru

path-railroad-rails-1425.jpg

Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru Llywodraeth Cymru.

Yn ymateb i'r newyddion bod Llywodraeth Cymru, dan y Blaid Lafur, wedi dyfarnu'r cytundeb rheilffyrdd Cymru 15 mlynedd i Keyolis Amey, meddai Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Adam Price AC:

"Mae cytundeb Llywodraeth Cymru dros redeg rheilffyrdd Cymru yn gweld y blaid Lafur yn torri addewid etholiadol allweddol 2016.

 "Mae'r broses ymgeisio wedi bod yn ddiffygiol o'r dechrau i'r diwedd. Mae’r elfen ddiffygiol yn ymestyn i natur y cyhoeddiad – mae cyhoeddi datganiad ysgrifenedig un dudalen ar gyfer prosiect sydd werth £ 5 biliwn ychydig cyn toriad y Cynulliad yn gwbl anerbyniol. 

"Nid yw'r llywodraeth hyd yn oed wedi cyhoeddi y Gwahoddiad i Dendro gwreiddiol. Mae angen iddyn nhw wneud hyn heddiw fel ein bod yn gwybod yn union beth mae nhw wedi gofyn amdano.

 "Nawr fod ennillwyr y cais wedi cael ei gyhoeddi, mae'n rhaid i’r Llywodraeth egluro pam mae eu bod wedi penderfynu penodi dau gwmni rhyngwladol enfawr i redeg ein rheilffyrdd am y 15 mlynedd nesaf. 

"Mae'n hen bryd am weithredu trawsnewidiol er mwyn sicrhau fod rhwydwaith rheilffyrdd Cymru yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae’n rhaid i'n rheilffyrdd gael eu rhoi yn ol i ddwylo cyhoeddus ac mae’n rhaid i Lywodraeth Lafur roi pobl cyn elw."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.