Plaid Cymru: “Rhaid i Lywodraeth y DU barchu ewyllys y Senedd”

Adam_Price_cynhadledd_1000x600.png

Heno mae’r Senedd wedi pleidleisio o blaid cynnig sy’n dweud nad yw ACau yn cytuno gyda Bil y Cytundeb Ymadael (ByCY) fel y’i gyflwynwyd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i barchu ewyllys y Senedd, yn dilyn pleidlais heno sy’n cadarnhau nad yw ACau yn cytuno gyda ByCY fel y’i gyflwynwyd.

Caiff memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ei gyflwyno gerbron maes o law er mwyn i’r Senedd roi ei gydsyniad ffurfiol neu fel arall i’r bil.

Yn y bleidlais heno yn dilyn cynnig a gyflwynwyd ar y cyd gan Blaid Cymru a Llywodraeth Cymru, pleidleisiodd ACau 37 to 16 i beidio cytuno i’r bil.

Gynharach, cyflwynodd ASau Plaid Cymru ‘welliant rhesymedig’ i ail ddarlleniad ByCY i wrthod rhoi ail ddarlleniad iddo ar y sail ei fod yn methu â chynnig cyfle i’r Senedd gydsynio i Gytundebau Masnach Rydd yn y dyfodol, mae’n methu rhoi cyfle i’r bobl ddweud eu dweud mewn Pleidlais y Bobl, ac mae’n methu sicrhau mynediad i’r undeb tollau a’r farchnad sengl.

Nododd y gwelliant rhesymedig hefyd fod Llywodraeth y DU wedi methu cyhoeddi asesiadau effaith perthnasol mewn cyswllt â dêl y Prif Weinidog, a mynnodd hefyd na ddylai’r DU adael yr UE heb gydsyniad y Senedd.

Yn ystod y ddadl heno, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae penderfyniad rydym oll yn derbyn fydd un o’r penderfyniadau mwyaf gan unrhyw senedd yn mynd i gael ei wthio drwodd mewn mater o ddyddiau, heb unrhyw asesiadau effaith.

“Aeth Prif Weinidog y DU i Gynhadledd y DUP a dywedodd na fyddai Llywodraeth y DU yn cefnogi ffin ym Môr yr Iwerydd, a dyna yn union mae wedi ei wneud.

“Nid yw hwn yn ddyn allwn ni ymddiried ynddo. Yr hyn y mae wedi ei wneud i’r DUP, fe wneith hefyd i Gymru. Allwn ni ddim derbyn hyn. Nid dyma’r ffordd i redeg gwlad. Rhaid i ni wneud ein swydd a sefyll lan i’r blaid Geidwadol.

“Yr unig ffordd o wneud hyn – oherwydd y gwacter arweinyddiaeth y blaid Geidwadol – yw i fynd â’r holl beth yn ôl i’r bobl er mwyn iddyn nhw gael y gair olaf.”

Ar ôl y ddadl, dywedodd Mr Price:

“Mae ein Senedd a etholwyd yn ddemocrataidd wedi penderfynu heno i beidio cytuno â ByCY. Mae dêl y Prif Weinidog yn ddêl wael i Gymru sy’n dodi ffin galed ym Môr yr Iwerydd – a fydd yn peryglu ein porthladdoedd a’n diwydiannau gweithgynhyrchu ac amaeth.

“Dylai Llywodraeth y DU gymryd sylw o’r hyn penderfynodd y Senedd heno, a dylai barchu ei ewyllys. Yr unig ffordd o setlo’r llanast yma yw i fynd â holl gwestiwn Brexit yn ôl i’r bobl mewn Pleidlais y Bobl ar y cyfle cyntaf posib.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.