Datganiad Plaid Cymru ar y digwyddiadau diweddaraf yn Syria

Plaid_LogoMaster_RGB.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio'r hyn sy’n ymddangos fel ymosodiad cemegol yn nhref Douma yn Syria, sydd wedi arwain at farwolaeth o leiaf 70 o bobl mewn amgylchiadau dychrynllyd.  

Ond y gwirionedd amdani yw y bydd y mathau hyn o weithredoedd treisgar, sydd yn droseddau rhyfel, yn parhau nes i’r gymuned ryngwladol gyrraedd cytundeb priodol ar ddiddymu a dod â’r rhyfel cartref yno i ben.  

Yn dilyn yr ymosodiad cemegol yn Khan Younis llynedd, a gafodd ei briodoli i lywodraeth Syria gan y Cenhedloedd Unedig a’r OPCW (y sefydliad dros wahardd Arfau Cemegol), dywedodd Plaid Cymru ar y pryd fod “Plaid Cymru yn condemio pob ymosodiad o’r fath ar ddinasyddion yn ogystal ag ymosodiadau ar ddinasyddion trwy arfau confensiynol. Yr unig  ateb i leihau a gorffen y trais hwn yw i ddatblygu a gweithredu proses heddwch gynhwysfawr, sydd yn gofyn am gydweithrediad gwledydd fel yr Unol Daleithiau a Rwsia, a gwledydd eraill sydd wedi ymyrryd yn Syria.”

Mae hyn yn parhau i fod yn wir heddiw. Mae’n rhaid deall y bydd yr erchylltra yn parhau nes i’r ddau rym mwyaf sydd wedi ymyrryd yn y gwrthdaro gytuno i weithio gyda’i gilydd i ddod â’r trais i ben.  Gyda Rwsia yn cefnogi llywodraeth Assad, a’r Unol Daleithiau a’i chynghreiraid yn cefnogi nifer o rymoedd eraill yn yr ardal, mae natur aml-wynebog y rhyfel cartref wedi normaleiddio a does dim unrhyw obaith i un ochr gipio buddugoliaeth gyflawn. Mae hyn yn golygu bod angen setliad heddwch rhyngwladol wedi ei oruchwylio gan y Cenhedloedd Unedig.

Rydym yn awr yn disgwyl cynigion gan Lywodraeth y DG ar y math o rôl ddiplomataidd y gallant ymgymryd â hi yn yr argyfwng. Bydd ein Haelodau Seneddol yn edrych ar unrhyw gynnig adeiladol gan Lywodraeth y DG allai gyfrannu at sicrhau heddwch parhaol a chaniatáu gofod i bobl Syria gymodi. Os cynigir camau milwrol gan y DG, bydd yn rhaid cael dadl a phleidlais seneddol.

Mae Plaid Cymru hefyd yn galw am ymagwedd ehangach at y gwrthdaro er mwyn cynnwys cyfiawnder i Gwrdiaid Rojava ac yn galw am barchu eu hawliau hwythau wrth i unrhyw ateb ddatblygu.

Yn olaf, gyda chost dynol rhyfel mor amlwg yn ystod y dyddiau diwethaf, rydym yn parhau i ddatgan yn glir fod ffoaduriaid o Syria yn haeddu cefnogaeth dyngarol a chymorth y cenhedloedd hynny sydd yn elwa o fywydau heddychlon a diogel.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.