Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth San Steffan i roi’r ‘golau gwyrdd’ i Forlyn Llanw Bae Abertawe

tidal.jpg

Bydd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru  yn Llundain yfory i drafod materion amgylcheddol gyda Llywodraeth San Steffan a Phwyllgorau Seneddol.

Un pwnc fydd yn cael ei godi gan gynrychiolwyr Plaid Cymru fydd yr oedi cyn bwrw ymlaen â phrosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Dywedodd y Gweinidog Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas:

 “Byddai Cymru sy’n rheoli ei hadnoddau ei hun wedi bwrw ymlaen ers tro byd â’r morlyn llanw ym Mae Abertawe. Mae’r prosiect yn gynnig cyffrous, trawsnewidiol a all adeiladu cenedl. Byddaf yn galw ar y Gweinidogion i roi’r golau gwyrdd i brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe cyn gynted ag sydd modd. Cafwyd gormod o oedi eisoes cyn dod i benderfyniad.

 “Ymhen cenhedlaeth, gallai ein trydan yn hawdd ddod o’r gwynt, solar a’r haul. Fyddai dim angen unrhyw danwydd ffosil na diwydiant niwclear sydd wedi’i lygru gan arfau niwclear.

 “Mae cwmnïau’n barod i gyflogi cannoedd yng Nghymru i helpu i adeiladu a gwneud y mwyaf o’r dechnoleg hon. Dyma’r dyfodol.

 “Ymddengys bod y Torïaid eisiau lladd y morlyn llanw. Dim gweithredu, dim penderfyniadau, er i adroddiad annibynnol ddweud yn glir y dylid bwrw ymlaen. Esgus ar ôl esgus. Os methant wireddu’r prosiect hwn, dyma fydd y brad mwyaf o’n hadnoddau naturiol ers Tryweryn.”

Ychwanegodd AC y De-Orllewin Dai Lloyd:

 “Rydym wedi gweld troi cefn ar ymrwymiadau blaenorol i drydaneiddio’r brif lein i Abertawe, a methiant i roi unrhyw arweiniad ar gyflwyno Morlyn Llanw ym Mae Abertawe.

 “Mae Plaid Cymru wedi galw ers meitin am forlyn llanw ym Mae Abertawe, gan ein bod wedi ymrwymo iddo yn gyntaf yn ein maniffesto yng nghanol y ddegawd ddiwethaf.

 “Mae’r cyhoedd yn bendant yn cefnogi’r morlyn, a bydd y manteision amgylcheddol ac economaidd yn rhai arwyddocaol i Gymru, gan ein gosod yn gadarn ar lwyfan y byd, a chreu swyddi o safon wrth wneud hynny.

 “Mae hyd yn oed adolygiad Hendry a gomisiynwyd gan Lywodraeth San Steffan wedi cefnogi’r cynllun, gan ddweud ei fod yn rhoi gwerth am arian, ac eto, yr hyn welsom ni yw blynyddoedd o fwydro.

 “Dywedodd Plaid Cymru yn glir fod angen i’r llywodraeth yn Llundain yn awr gyhoeddi rhaglen glir ac amcan o amserlen fydd yn arwain at gasgliad a phenderfyniad terfynol ar y prosiect, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd cefnogwyr ariannol y morlyn yn rhoi’r gorau i’r prosiect.

 “Mae angen i ni roi grym i’n cymunedau a’n cenedl er mwyn sicrhau bod penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru. Ar bwnc ynni, pan fo San Steffan yn gwrthod gwneud yr hyn sydd orau i Gymru, rhaid i ni gael yr arfau i wneud hynny drosom ein hunain.

 “Mae’r ffaith fod Theresa May yn ceisio Brexit caled yn dangos yn gliriach nac erioed nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Mae’r Torïaid yn defnyddio proses Brexit i danseilio datganoli Cymru ac y mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gorwedd yn ôl ac yn gadael iddynt wneud hynny.”

Bydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol yn Llundain i gwrdd â Gweinidogion a phwyllgorau cyfatebol yn San Steffan.

Bydd yr Aelodau Cynulliad yn cyfarfod â’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, a’r Gweinidog Gwladol dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, Aelodau Tŷ’r Arglwyddi o Bwyllgor yr UE, Ynni ac Amgylchedd ac Aelodau Tŷ’r Cyffredin o’r Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.