Pôl piniwn - Plaid Cymru yw'r unig Blaid 'Aros' all ennill yng Nghymru

2.png

Mae Plaid Cymru’n apelio am gefnogaeth pleidleiswyr sy’n ffafrio Aros i roi eu cefnogaeth i’r Blaid yn yr etholiad Ewropeaidd er mwyn sicrhau mwyafrif dros Aros.

Mae pôl piniwn ar fwriadau pleidleisio Ewropeaidd a gynhaliwyd gan YouGov ar ran Plaid Cymru wedi dangos y Blaid ar 16%, sy’n golygu mai Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill seddi yng Nghymru yn yr etholiad Ewropeaidd.

Mae’r pôl, sy’n dangos y Democratiaid Rhyddfrydol ar 10% a’r Gwyrddion ar 8%, yn dangos mai Plaid Cymru yw’r unig opsiwn posib i bleidleiswyr sy’n ffafrio Aros yn yr etholiad Ewropeaidd ar 23 Mai.

Mae’r Blaid yn apelio at gefnogwyr y pleidiau hynny ac eraill sy’n ffafrio Aros i roi eu pleidlais i’r Blaid er mwyn ‘sicrhau mwyafrif dros Aros’.

Os byddai cefnogwyr y Democratiaid Rhyddfrydol, Gwyrddion, a Change UK yn cefnogi Plaid Cymru, byddai’n golygu Aros yn ennill dwy sedd, a gwthio’r Brexit party i’r ail safle.

Mae’r pôl piniwn hefyd yn dangos cefnogaeth yn parhau i gwympo i ffwrdd o’r blaid Lafur yn sgil ymdrechion arweinyddiaeth y blaid honno i hwyluso Brexit Torïaidd. Mae Llafur wedi cwympo 12% ers pôl y Wales Political Barometer ym mis Ebrill.

Mae Plaid Cymru wedi dweud dylai cefnogwyr Llafur sy’n teimlo’n “ddadrithiedig ac yn ddifreiniedig” fenthyg eu pleidlais i’r Blaid gan mai hi yw’r unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill yn yr etholiad Ewropeaidd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r pôl hwn yn ei wneud yn gwbl glir mai Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill yng Nghymru. Ni yw’r blaid sydd ar ei hennill a ni yw’r unig opsiwn posib i gefnogwyr Aros.

“Ni all pleidiau fel y Democratiaid Rhyddfrydol neu’r Gwyrddion ennill yng Nghymru. Rwy’n apelio at eu pleidleiswyr i gefnogi Plaid Cymru yn yr etholiad Ewropeaidd gan mai ni yw’r unig opsiwn realistig i bobl sydd eisiau curo Brexit.

“Rwyf hefyd yn apelio at gefnogwyr y Blaid Lafur sy’n teimlo’n ddadrithiedig ac yn ddifreiniedig, sydd wedi cael llond bol o ymdrechion arweinyddiaeth eu plaid i hwyluso Brexit Torïaidd, i fenthyg eu pleidlais i ni er mwyn sicrhau mwyafrif dros Aros.

“Ymhen dim mwy na wythnos, bydd gan bobl Cymru gyfle i ddangos ein bod yn gwrthod Brexit San Steffan trwy bleidleisio dros yr unig blaid sy’n ffafrio Aros a all ennill yn yr etholiad Ewropeaidd.

“Os bydd cefnogwyr y Democratiaid Rhyddfrydol, y Gwyrddion, a Change UK yn cefnogi Plaid Cymru, gallai Aros ennill dwy sedd, a gwthio’r Brexit party i’r ail safle.

“Dyma fy neges i bob pleidleisiwr: rhowch eich pleidlais i Blaid Cymru yn yr etholiad Ewropeaidd ar 23 Mai, a gyda’n gilydd, gallwn guro Brexit.”

 

DIWEDD

Pôl Etholiad Ewrop YouGov ar ran Plaid Cymru – gwaith maes ar 10-15 Mai 2019 – 1,133 o oedolion Cymreig

All figures, unless otherwise stated, are from YouGov Plc. Total sample size was 1,133 adults. Fieldwork was undertaken between 10th - 15th May 2019. The survey was carried out online. The figures have been weighted and are representative of all Welsh adults (aged 18+).

Newid ers pôl y Wales Barometer ym mis Ebrill mewn cromfachau

Brexit Party – 33% (+23%)

Llafur – 18% (-12%)

Plaid Cymru – 16% (+1%)

Dem Rhydd – 10% (+4%)

Gwyrddion – 8% (+3%)

Ceidwadwyr – 7% (-9%)

Change UK – 4% (-4%)

UKIP – 3% (-8%)

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.