Plaid Cymru yn datgelu cynllun economaidd ar gyfer Powys

HMJ1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur trafod ar y ffordd ymlaen economaidd ym Mhowys.

Bydd y ddogfen yn cael ei lansio yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd yn ddiweddarach heddiw. Mae’r papur yn cyflwyno 32 o argymhellion ar gyfer gweithredu i hybu economi Powys.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros Iechyd a Materion Cymdeithasol, Plaid Cymru, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, Helen Mary Jones:

“Rydyn ni'n wynebu nifer o heriau ym Mhowys, gan gynnwys diboblogaeth, economi wan gyda llawer o bobl mewn gwaith rhan-amser ac ar gyflogau isel.

 “Un o'r sectorau hanfodol ar gyfer ein cymunedau gwledig yw amaethyddiaeth, ond mae’r sector wedi wynebu pwysau anferthol yn ystod y blynyddoedd diwethaf – rhywbeth fydd yn cael ei gymhlethu ymhellach ar ôl Brexit. 

“Fel rhywun a dreuliodd fy ieuenctid ym Mhowys, rwy'n teimlo'n aml bod potensial y sir wedi cael ei ddal yn ôl. Rwy'n gwybod fod llawer o bobl yn pryderu, gyda phob sgwrs yn trafod Cytundebau i’r Dinasoedd, fod Powys yn cael ei hanghofio. 

"Dyna pam mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Elwyn Vaughan a minnau yn lansio'r papur polisi hwn sef 'Powys - Calon Cymru' er mwyn edrych eto ar y ffordd yr ydym yn edrych ar economi'r sir."

Un argymhelliad yw i Gyngor Sir Powys wneud mwy o'i ystâd fferm.

Ychwanegodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Helen Mary Jones: 

"Mae gan Bowys yr ystad fferm fwyaf sy'n eiddo i awdurdodau lleol yng Nghymru. Gyda 11,000 erw ac yn werth bron i £ 90m, mae'n ased sylweddol. Dylid ystyried yr ystâd hon fel ased gwerthfawr i Bowys ac felly dylid datblygu strategaeth economaidd glir gyda golwg ar hwyluso buddsoddiad ac i helpu busnesau amaethyddol i arallgyfeirio.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.