Plaid Cymru yn croesawu tro pedol y Llywodraeth ar y grant gwisg ysgol

gwisg.jpg

Llyr Gruffydd AC a llefarydd Plaid Cymru ar addysg yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru ar y grant newydd i wisgoedd ysgol.

Yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar y grant newydd i wisgoedd ysgol meddai Llyr Gruffydd AC a llefarydd Plaid Cymru ar addysg, 

“Rwy’n falch o weld Llywodraeth Cymru yn gwneud tro pedol ar eu penderfyniad creulon i gael gwared a’r grant gwisg ysgol. Achosodd y penderfyniad gryn bryder a gofid i deuluoedd ar y pryd gan roi’r awdurdodau lleol mewn sefyllfa anodd i geisio talu amdano eu hunain. 

"Mae hwn yn ymateb hir-ddisgwyliedig rydym yn ei groesawu a hynny yn sgil yr achos a wnaed gan Blaid Cymru. Ond pam nad gawsom wybod am y cynllun newydd hyn cyn y penderfyniad gwreiddiol i dorri’r grant?

"Ni allwn ond ddod i'r casgliad bod ymgyrch Plaid Cymru a'n dadl ddiweddaraf yn ein Cynulliad Cenedlaethol i dynnu sylw at y ffolineb o adael y teuluoedd mwyaf difreintiedig hyn mewn sefyllfa anodd wedi ysgogi Ysgrifennydd y Cabinet i weithredu. Gwell hwyr na hwyrach ond mae rhaid gofyn pam wnaeth y Llywodraeth y fath beth yn y lle cyntaf?”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.