Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth y DG am fod yn ‘debygol o wrthod’ Morlyn Llanw Bae Abertawe

tidal_(1).jpg

Mae gweinidogion Llywodraeth y DG yn debygol o wrthod prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn ol ffynhonell.

Wrth ymateb i'r newyddion bod gweinidogion Llywodraeth y DG yn debygol o wrthod y prosiect £ 1.3 biliwn i adeiladu morlyn llanw ym Mae Abertawe yr wythnos nesaf meddai AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Dr Dai Lloyd:

“Unwaith yn rhagor, mae San Steffan yn dweud wrth Gymru na allwn ni wneud rhywbeth fyddai’n profi’n gadarnhaol iawn ar gyfer ein heconomi, ein sector ynni a'n hamgylchedd.

“Gall Cymru - a dylai Cymru, fod yn arweinydd ar lwyfan y byd mewn ynni llanw. Mae gennym yr amrediad llanw uchaf yn y byd, namyn un, ar garreg ein drws yn Aber Afon Hafren a 1,200 km o arfordir sydd heb ei gyffwrdd - a bydd hwnnw yn parhau felly diolch i Lywodraeth San Steffan .

“Byddai Morlyn Llanw Bae Abertawe wedi bod y cyntaf o’i fath, gan ddangos y ffordd i ddatblygiadau tebyg eraill yng Nghaerdydd a Bae Colwyn fyddai wedi cynhyrchu digon o drydan i bweru Cymru gyfan – a hynny drwy bŵer llanw yn unig. Byddai wedi troi Cymru’n canolfan o ragoriaeth ar gyfer y DG gyfan gan osod sylfaen i allforio ein harbenigedd a’n rhoi yn gadarn ar lwyfan y byd fel arweinydd mewn technoleg werdd arloesol.

“Ni allwn barhau i dderbyn sefyllfa lle gall San Steffan benderfynu sut mae adnoddau Cymru’n cael eu defnyddio. Mae pobl Cymru y tu ôl i'r prosiect hwn, mae Llywodraeth Cymru y tu ôl i'r prosiect hwn ac mae pobl Abertawe y tu ôl i'r prosiect hwn. Ond mae San Steffan wedi gwrthod. Ni all sefyllfa fel hyn barhau.

Rhaid i benderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru cael eu gwneud yng Nghymru. Pan fydd San Steffan yn gwrthod gwneud yr hyn sydd orau i Gymru, mae'n rhaid i ni fynnu y gallu i wneud pethau dros ein hunain.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.