Plaid Cymru yn cychwyn yr ymgyrch swyddogol dros annibyniaeth

Adam_conference.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi cychwyn yr ymgyrch dros annibyniaeth trwy wahodd y grwpiau sydd o blaid annibyniaeth, Yes Cymru, AUOB Cymru, ac Undod, i ymuno â chorff swyddogol cychwynnol yr ymgyrch.

Mae Mr Price wedi gwahodd y grwpiau i ymuno â Phlaid Cymru i ffurfio’r grŵp a fydd yn dod yn gorff ymgyrch swyddogol o blaid annibyniaeth mewn refferendwm.

Ers Mai, mae miloedd ar draws Cymru wedi cymryd rhan mewn gorymdeithiau wedi eu trefnu gan AUOB Cymru yng Nghaerdydd, Caernarfon, a Merthyr Tudful.

Fis diwethaf, dangosodd bôl piniwn gan YouGov a gomisiynwyd gan Blaid Cymru fod cefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed – 41% – os byddai’n golygu fod Cymru’n gallu parhau i fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd.

Yn ei lythyr, dywedodd Mr Price fod Plaid Cymru wedi dechrau’r “gwaith manwl” i baratoi am annibyniaeth, ac y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau refferendwm.

Ond dywedodd Mr Price hefyd “nad gwaith un person, un blaid, neu un sefydliad” yw dadlau dros hunan-lywodraeth lawn, ac y byddai sicrhau pleidlais Ie yn golygu bod angen i nifer o sefydliadau gydweithio er mwyn “cyflawni’r ymgyrch wleidyddol fwyaf effeithiol yn hanes ein cenedl.”

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Wrth i San Steffan barhau i esgeuluso Cymru a’i phobl, mae miloedd wedi bod yn gorymdeithio mewn herfeiddiad ar hyd a lled Cymru.

“Mae nawr yn bryd i bobl ddod at ei gilydd ac i amlinellu’r hyn a fydd yn troi mewn i ymgyrch refferendwm swyddogol o blaid annibyniaeth.

“Rydym yn cynnig fod pob un ohonom sydd am sicrhau pleidlais Ie yn dod at ein gilydd ar y cyfle cyntaf posib. Yn yr amseroedd neilltuol hwn, allwn ni ddim oedi pellach.

“Mae’r addewid o Gymru newydd yn aruthrol o agos. Trwy gydweithio gallwn gyflawni’r ymgyrch wleidyddol fwyaf effeithiol yn hanes ein cenedl.

“Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau refferendwm, ac ar y cyd gyda chi, byddwn yn sicrhau’r canlyniad.

“Y wobr fydd Cymru decach, gwerddach, a mwy ffyniannus trwy annibyniaeth – gadewch i ni ennill hynny gyda’n gilydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.