Plaid Cymru yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o “atgyfnerthu’r” amgylchedd anghyfeillgar at fudwyr

Adam_conference.jpg

Byddai polisi Brexit newydd Llywodraeth Cymru, Dyfodol Mwy Disglair i Gymru, yn atgyfnerthu’r amgylchedd anghyfeillgar tuag at fewnfudwyr, yn ôl Plaid Cymru.

Mae’r polisi’n cynnwys llwyth o gyfyngiadau llym ar fudo y mae’r llywodraeth yn dweud sydd wedi eu hanelu at “bodloni” pryderon “di-sail” pleidleiswyr Gadael ynghylch mudo.

Ymhlith y cynigion yn y ddogfen mae tracio mudwyr drwy Yswiriant Cenedlaethol, alltudio diannod mudwyr sydd heb ddod o hyd i waith, a hyd yn oed sôn am gyflwyno cardiau hunaniaeth cenedlaethol.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC fod y polisi yn golygu fod Llywodraeth Cymru nawr o blaid “atgyfnerthu’r amgylchedd anghyfeillgar”.

Mae’r polisi hefyd yn awgrymu cael gwared ar daliadau CAP i ffermwyr Cymreig a nid yw chwaith yn cadarnhau y byddai Llywodraeth Cymru yn gwrthod gweithredu preifateiddio’r GIG.

Ychwanegodd Mr Price fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi arddangos “rhagrith syfrdanol” trwy gyflwyno polisi a fyddai’n cwtogi’r hawl i symud yn rhydd ddiwrnod wedi i gynhadledd Llafur bleidleisio o blaid “cadw ac ymestyn” yr hawl honno.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Ddiwrnod wedi i gynhadledd Llafur ymrwymo i gadw ac ymestyn yr hawl i symud yn rhydd, dyma Llywodraeth Lafur Cymru’n cyhoeddi dogfen sy’n cynnwys, ymhlith mesurau draconaidd eraill, sôn am gardiau hunaniaeth. Mae’r rhagrith yn syfrdanol.

“Mae’r ddogfen maen nhw wedi ei chyhoeddi yn llawn termau fel ‘twristiaeth budd-daliadau’ a ‘rheolaeth wan wrth y ffin’. Allwch chi ddim ar yr un llaw honni eich bod am weld ‘dyfodol mwy disglair’ i Gymru, ac yr y llaw arall bod o blaid cwtogi rhyddid dinesig ac alltudio diannod.

“Ar ben hyn oll, maen nhw dal yn bwriadu cael gwared ar daliadau CAP i ffermwyr, a fyddai’n golygu canlyniadau ofnadwy i’r diwydiant amaeth, dydyn nhw ddim yn cadarnhau y byddent yn gwrthod preifateiddio’r GIG pe bai’n rhan o gytundeb masnach gyda’r UDA, ac mae’n nhw’n honni fod y cytundeb rhyng-lywodraethol bondigrybwyll – sydd wedi peri i San Steffan geisio tynnu pwerau oddi wrth ein Senedd – yn ‘gweithio’n dda’. Mae arna i ofn eu bod nhw’n byw mewn byd ffantasi.

“Mae eu gweledigaeth nhw am ddyfodol mwy disglair yn cynrychioli fersiwn dywyll o’r math o wlad allai Cymru fod trwy atgyfnerthu’r amgylchedd anghyfeillgar.

“Mae Plaid Cymru yn sefyll yn gadarn yn erbyn cyflafan Brexit di-gytundeb, sef pam rydym am roi’r holl gwestiwn yn ôl i’r bobl fel bod modd tynnu llinell dan yr holl gawlach yma unwaith ac am byth.

“Ac yn wahanol i’r llywodraeth hon, ein gweledigaeth ni i’n cenedl yw i fod yn llewyrchus, yn deg, ac yn allfrydig. Yn wir, mewn annibyniaeth wrth galon Ewrop mae ein dyfodol disgleiriaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.