Plaid Cymru yn galw am dîm criced cenedlaethol i Gymru erbyn 2020

Jonathan_Edwards_AS.jpg

Ar ddiwrnod olaf Cwpan Criced y Byd ICC, galwodd Plaid Cymru am sefydlu tîm cenedlaethol i Gymru erbyn tymo 2020 sy’n dechrau fis Ebrill nesaf.

Tynodd Jonathan Edwards, sy’n ffan o griced ac yn ymgyrchydd ar y mater ers amser, sylw at y ffaith mai Cymru yw’r unig genedl yn yr Ynysoedd Prydeinig heb dîm cenedlaethol.

Roedd yn siarad wrth i dîm Lloegr – sydd yn ôl pob golwg yn cynrychioli Cymru – wynebu Seland Newydd yng ngêm terfynnol Cwpan y Byd yn Lord’s ddydd Sul.

Dywedodd yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards

“Yr anrhydedd fwyaf mewn unrhyw gamp yw chwarae dros y tîm cenedlaethol – ‘dyw chwaraewyr criced Cymreig ddim yn cael y cyfle hwn. Mewn gwirionedd, cricedwyr Cymreig yw’r unig bobl yn yr Ynysoedd Prydeinig sy’n colli’r cyfle hwn.

“Mae’r timoedd cenedlaethol yn yr Alban a’r Iwerddon wedi ymsefydlu’n dda erbyn hyn gyda statws prawf llawn ond eto i gyd, i griced Cymreig, mae eto’n fater o ‘am Gymru, gweler Lloegr’.

“Un o’r arfau cryfaf er mwyn hybu criced ieuenctid yng Nghymru byddai tîm cenedlaethol y gallai pobl ifanc ar draws y wlad anelu ato a gweld modelau rôl ynddo.

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llwyddiannau mawr ym myd chwaraeon wedi dod â Chymru at ei gilydd fel cenedl. Pam nid ychwanegu criced at y llwyddiannau mawr hynny?

“Mae gennym dimoedd rygbi, pel-droed, pel-fasged, a hyd yn oed lacrosse. Ond ar y maes criced, rydym yn dal i fod yn rhan o Loegr. All hynny ddim bod yn gywir.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.