Dirprwy’r Blaid yn ysgrifennu at y BBC ynghylch cael eu heithrio o’r ddadl deledu ar Brexit

22333324188_f1cde4184d_k.jpg

Mae dirprwy arweinydd a chyfarwyddwr cyfathrebu Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth AC, wedi ysgrifennu at bennaeth Newyddion a Materion Cyhoeddus y BBC yn gofyn iddo wahodd pleidiau eraill i gymryd rhan yn y ddadl deledu arfaethedig ar Brexit.

Mae ei lythyr yn dilyn yr awgrym mai dim ond y Prif Weinidog Theresa May ac arweinydd Llafur yn y DG, Jeremy Corbyn, fyddai’n cael cymryd rhan yn nadl deledu’r BBC.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC fod y penderfyniad i eithrio pleidiau eraill yn ‘cefnu ar ddyletswydd’ ac anogodd hwy i ailystyried y penderfyniad.

Yn ei lythyr at y BBC, nododd Rhun ap Iorwerth fod gan y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus gyfrifoldeb i ‘adlewyrchu pob llais’, a galwodd am ‘graffu a dadl go-iawn’.

Dyma ddywed llythyr Rhun ap Iorwerth AC:

“Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae gan y BBC gyfrifoldeb i adlewyrchu pob llais - mae eich cynnig chi am ddadl deledu yn methu’r prawf hwnnw. 

“Cymerodd Plaid Cymru ran weithredol trwy holl ddatblygiadau Brexit – yn San Steffan ac yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a ni fu un o’r ychydig bleidiau gwleidyddol yn galw am Bleidlais y Bobl ac am gadw aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Ar lefel wleidyddol, gwthiwyd Cymru i’r ymylon trwy gydol proses Brexit. Trwy’r cynnig hwn, mae’r cyfryngau yn awr yn parhau i wneud hyn.

“Mae dadleuon teledu bellach yn rhan arferol o etholiadau cyffredinol y DG a Chymru, ac y mae hynny’n beth da; ers etholiad cyffredinol y DG yn 2015, cymerodd Plaid Cymru ran mewn nifer o ddadleuon teledu ledled y DG.

“Bydd ein perthynas â’r UE yn ymestyn dros genedlaethau; llawer hwy na’r cylch seneddol o bum mlynedd. Dyw hi ond yn iawn, felly, i’r ddadl deledu ar Brexit gynnwys nifer o bleidiau a bod pobl yn cael pob cyfle i glywed yr amrywiaeth o ddewisiadau sydd o’u blaenau.

“Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, byddai gwadu cynrychiolaeth yn y ddadl hon i gymaint o bobl, a chynnal dadl nad yw’n cynnwys cynrychiolaeth o amrywiaeth eang o farn yn troi cefn ar eich dyletswydd.

“r adeg pan fo mwy o angen nac erioed am graffu a dadlau democrataidd go-iawn, gofynnwn i chi ail-ystyried eich penderfyniad ac estyn gwahoddiad i bleidiau eraill i gymryd rhan yn y ddadl deledu ar un o’r materion pwysicaf sy’n wynebu ein cenhedlaeth ac a fydd yn atseinio gyda’r cenedlaethau i ddod.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.