Does ar Ewropeaid Cymru ddim angen plaid newydd, mae un yn bod eisoes, medd Adam Price

Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AC, wedi dweud nad oes rhaid i’r sawl sydd wedi eu dadrithio â phleidiau cynyddol begynol San Steffan edrych ddim pellach na Phlaid Cymru os ydym am helpu i gyflwyno dyfodol synhwyrol,  pleidiol i Gymru ac o blaid Ewrop ar gyfer eu dyfodol.

Daw sylwadau Mr Price yn dilyn awgrymiadau y gall nifer o ASau Llafur, a rhai Ceidwadwyr, adael eu pleidiau. Yn ddiweddar, dywedodd AS Pontypridd a chyn-ymgeisydd am arweinyddiaeth y blaid Lafur, Owen Smith, wrth y BBC  ei fod ef “a llawer o rai eraill” yn ystyried gadael y blaid, yn bennaf oherwydd ei safbwynt ar Brexit.

Mae nifer o wleidyddion Ceidwadol hefyd wedi dweud y gallant adael eu plaid dros y ffordd mae trafodaethau gadael yr UE yn cael eu cynnal. Ymddiswyddodd AS Ceidwadol Aberconwy Conservative, Guto Bebb, o’i swydd fel gweinidog ym mis Gorffennaf 2018 dros Brexit ac awgrymodd nifer o ASau Ceidwadol hefyd y gallant fynd ymhellach ac ymddiswyddo o’r blaid Dorïaidd yn gyfan gwbl petai’r Prif Weinidog yn cyflwyno Brexit ‘Heb Gytundeb’.

Bu dyfalu y gallai hyd at 20 o ASau Llafur a 6 o rai Ceidwadol hollti a ffurfio plaid newydd.

Dywedodd Mr Price nad oes angen gwneud hynny yng Nghymru oherwydd bod “mudiad synhwyrol, o blaid Ewrop, sy’n rhoi ein pobl yn gyntaf” eisoes yn bod yng Nghymru. Aeth yn ei flaen i ddweud fod “ei ddrws ar agor o hyd” i gael sgwrs â phobl sydd am wireddu amcanion Plaid Cymru a gweithio tuag at well dyfodol i’n gwlad.

Dywedodd Adam Price AC: 

“Wrth i’r ddwy hen blaid San Steffan ddod yn gynyddol ranedig, gallwn weld nad ydynt bellach yn addas at y diben. Mae gwleidyddion o ddwy ochr y rhaniad yn dod i sylweddoli na all system y ddwy blaid gynrychioli barn mwyafrif y bobl gall sydd dim ond eisiau’r gorau ar gyfer eu dyfodol.

“I’r gwleidyddion Cymreig hynny sydd yn credu mewn dyfodol o blaid Ewrop sydd yn cyflawni ar gyfer y bobl, yna mae gennym ateb parod – ymunwch â Phlaid Cymru. Does dim angen ail-ddyfeisio’r olwyn.

“Peidiwch â gadael i hen elyniaethau ein rhannu ymhellach. Does ar y Gymru Newydd ddim angen plaid wleidyddol newydd.

“Ddylai’r un logo nac enw sefyll ar ffordd sefyll dros yr hyn yr ydych chi’n credu ynddo. Dyna pam bod fy nrws i yn wastad ar agor i’r sawl sydd eisiau gwireddu dyfodol gwell i’n cenedl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.