Buddugoliaeth i’r Blaid wedi tro pedol Brexit a’n Tir

Llyrwrthygat.jpeg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fyddant yn cyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru i weithredu ar ganlyniadau polisi Brexit a’n Tir yn ystod y Cynulliad hwn, meddai Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Llyr Gruffydd AC:

“Mae tro pedol y Llywodraeth hon yn fuddugoliaeth glir i Blaid Cymru. Rydym wedi bod ar ein pennau ein hunain yn y Cynulliad yn galw ar y Llywodraeth i adael i lwch Brexit setlo cyn cyflwyno deddfwriaeth ar gyfer y newid unwaith-mewn-cenhedlaeth hwn i gymorth amaethyddol.

“Yr wythnos diwethaf, tynnais sylw at y ffaith nad oedd gan y Gweinidog unrhyw syniad pa gysylltiadau masnachu fyddai gan gynhyrchwyr o Gymru gyda gwledydd eraill ar ôl Brexit. Ni allai ychwaith ddweud wrthym pa gyllideb y byddai'n ei chael gan Lywodraeth y DU i ariannu unrhyw gynlluniau newydd posibl. Mae yna hefyd faterion heb eu datrys o hyd ar Fil Amaeth y DU a allai effeithio ar unrhyw gynigion i ddisodli'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yng Nghymru.

“Mae'r rhain i gyd yn faterion y mae'n rhaid eu setlo cyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth sy'n gweithredu diwygio cyfanwerthu i gefnogaeth i amaethyddiaeth yng Nghymru.

“Er y byddwn yn parhau i ddadlau achos ffermwyr Cymru wrth i'r Llywodraeth ddilyn ei hymgynghoriad diweddaraf ar Ffermio Cynaliadwy a'n Tir gan gyflwyno Papur Gwyn, mae’r tro pedol hwn i beidio cyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru yn y Cynulliad yn benderfyniad cywir .

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.