Croesawu buddugoliaeth ar arolygiaeth gynllunio i Gymru

llyr.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd arolygiaeth gynllunio annibynnol i Gymru fel “buddugoliaeth fawr” i Blaid Cymru.

Wrth ateb i gwestiwn gan lefarydd Plaid Cymru ar gynllunio Llyr Gruffydd AC yn y Senedd fis Tachwedd diwethaf, rhoes y cyn-Weinidog Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Lesley Griffiths AC, ymrwymiad i ystyried yr angen am Arolygiaeth Gynllunio ar wahân i Gymru.

Heddiw, mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Julie James wedi cadarnhau mewn datganiad ysgrifenedig ei bod wedi cyfarwyddo swyddogion i ddechrau gwaith ar wasanaeth unswydd, ar wahân, i Gymru.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar gynllunio Llyr Gruffydd AC fod y cyhoeddiad yn “fuddugoliaeth fawr” i Blaid Cymru sydd wedi bod yn dadlau dros arolygiaeth ar wahân ers blynyddoedd. Dywedodd y dylai’r arolygiaeth newydd gael ei leoli yn y gogledd.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar gynllunio Llyr Gruffydd AC:

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn fuddugoliaeth fawr i Blaid Cymru sydd wedi dadlau ers tro byd am arolygiaeth gynllunio annibynnol i Gymru.

“Mor bell yn ôl â 2013, fe wnaethom gynnig cynnwys arolygiaeth annibynnol yn y Bil Cynllunio ond pleidleisiodd Llafur yn erbyn ein gwelliannau.

“Ers datganoli, bu’r system gynllunio yng Nghymru yn esblygu’n wahanol i Loegr. Cyflymodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 y rhaniad hwn a daeth disgwyl i un arolygiaeth lywodraethu dros ddwy system wahanol yn gynyddol anghynaladwy. 

“Byddaf yn awr yn galw ar i unrhyw arolygiaeth gynllunio i Gymru gael ei lleoli yn y gogledd a bod wedi ymrwymo i greu system gynllunio a fydd er lles ein cymunedau ledled ein cenedl.

“Rwy’n disgwyl yn eiddgar am fwy o fanylion ac amserlen gynhwysfawr, ac yr ydym yn barod i weithio gyda Llywodraeth Cymru i wireddu rhywbeth fu’n uchelgais i ni ers tro byd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.