Arweinydd Blaid a Phrif Weinidog yr Alban yn cwrdd yn sgil anhrefn Brexit San Steffan

Ian_Blackfod__Nicola_Sturgeon__Liz_Saville_Roberts__Adam_Price.jpeg

Rhaid i arweinwyr yr wrthblaid ddarganfod ffordd allan o ‘wallgofrwydd Brexit’, Adam Price  

Yn dilyn cyfarfod gyda phrif Weinidog yr Alban, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar i’r gwrthbleidiau weithio ynghyd i gyflwyno ffordd allan o “wallgofrwydd Brexit”.

Trafododd Adam Price a Nicola Sturgeon y datblygiadau diweddaraf yn San Steffan a sut y buasent yn gweithio gyda’i gilydd i gael y gorau i’w cenhedloedd ar yr adeg dyngedfennol hon.

Gydag Adam Price a Nicola Sturgeon yn y cyfarfod gan arweinwyr San Steffan eu pleidiau, Liz Saville Roberts (Plaid Cymru) ac Ian Blackford (SNP). Cynhaliwyd y cyfarfod yn Nhŷ’r Cyffredin.

Wedi’r cyfarfod, dywedodd Adam Price AC:

“Bu Plaid Cymru a’r SNP yn glir ac yn gyson, fod y ffordd leiaf niweidiol o adael yr UE yn golygu aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau. Byddwn yn parhau i weithio ynghyd er mwyn gwneud yn siŵr fod lleisiau pobl Cymru a’r Alban yn cael eu clywed yn San Steffan. 

“Allwn ni ddim eistedd yn ôl a gadael i’n cenhedloedd wynebu’r niwed y mae Llywodraeth San Steffan yn benderfynol o’i achosi trwy ein llusgo allan o’r pileri economaidd hyn yn Ewrop. 

“Mae Llywodraeth San Steffan yn diosg Gweinidogion Cabinet ac yn gwrthod newydd trywydd. 

“I aralleirio’r Prif Weinidog, tri dewis sydd ar ôl i ni - bargen wael, dim bargen neu dim Brexit. Ymddengys mai dim ond Llafur sy’n benderfynol o beidio â mynd ar ôl y dewis olaf. 

“Rhaid i arweinyddiaeth Llafur yn awr ddod at eu coed a gweithio gyda Phlaid Cymru a’r SNP i ddod o hyd i ffordd allan o’r gwallgofrwydd Brexit hwn.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.