Grwp Cynulliad Plaid Cymru yn penodi dau AC yn ddirprwyon

BeFunky-collage-2.jpg
Yn dilyn y datganiad ddydd Gwener diwethaf am y cabinet cygsodol newydd, Sian Gwenllian AC ac Rhun ap Iorwerth AC wedi eu hapwyntio yn ddirprwy arweinyddion yng ngrwp Plaid Cymru yn y Cynulliad. 
Bydd Sian Gwenllian AM yn ddiprwy ar faterion polisi a strategaeth o fewn grwp y Cynulliad a bydd Rhun ap Iorwerth AC yn camu i rôl dirprwy yn y Senedd gan gynnwys arwain ar gwestiynnau i'r Prif Weindiog pan fo arweinydd y Blaid Adam Price yn absennol.
 
Cafodd y ddau eu hapwyntio gan grwp Cynulliad Plaid Cymru yn ystod eu cyfarfod cabinet cysgodol heddiw.
 
Meddai Adam Price
Mae'n anrhydedd i arwain cabinet cysgodol unedig sydd gyda rhaglen radical a thrawsnewidiol ar gyfer llywodraethu. Drwy ddefnyddio talentau ein haelodau etholedig byddwn yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni gan blaid ymroddedig sydd yn barod i lywodraethu gyda dychymyg, syniadaeth gref a'r ewyllys gwleidyddol i gyflawni yr hyn sydd ei angen." 
Meddai Rhun ap Iorwerth AM
“Mae pob un ohonom yng ngrwp Cynulliad Plaid Cymru yn barod i chwarae ein rhan i ddangos ein bod ni yn barod i lywodraethu yn 2021." 
 
Meddai Sian Gwenllian AM
“Rwy'n falch o fod yn aelod o'r grwp talentog ac arbennig hwn o unigolion gan edrych ymlaen i weithio gyda'n gilydd fel un wrth symud tuag at y prosiect o adeiladu Cymru Newydd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.