Arweinydd y Blaid Adam Price yn galw ar Lafur i edrych yn ffurfiol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru yn nadl frys y Senedd

32521158137_e557205cb1_k.jpg

Plaid yn cynnig Confensiwn Cyfansoddiadol Cenedlaethol i Gymru i edrych ar ddewisiadau o ran dyfodol Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Mark Drakeford cyn y ddadl frys yn y Senedd heddiw yn gofyn iddo gefnogi galwad y blaid i sefydlu Confensiwn Cyfansoddiadol i Gymru i edrych ar yr holl ddewisiadau o ran dyfodol cyfansoddiadol Cymru – gan gynnwys annibyniaeth.

Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cyflwyno cynnig ar y cyd i’w drafod pan alwyd y Senedd yn ô, sydd yn gwrthwynebu atal senedd San Steffan, yn ail-ddatgan gwrthwynebiad y Cynulliad i ddim cytundeb, ac yn galw ar ASau i ddefnyddio dulliau cyfreithiol a chyfansoddiadol i atal dim cytundeb a sicrhau y dylid rhoi’r penderfyniad gerbron yr etholwyr.

Cynigiodd Plaid Cymru welliant yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Confensiwn Cyfansoddiadol Cenedlaethol i Gymru i edrych ar yr holl ddewisiadau o ran dyfodol cyfansoddiadol Cymru, gan gynnwys annibyniaeth.

Wrth ysgrifennu at y Prif Weinidog “gyda phob ewyllys da” a chan annog ei blaid i gefnogi’r gwelliannau i’r cynnig ar y cyd, dywed arweinydd Plaid Cymru Adam Price fod y “digwyddiadau digynsail a’r llanast yn San Steffan” yn - a roes fod i alw’r Senedd yn ôl yfory - yn “arwydd o system doredig” ac o’r angen am  ac yn arwydd hefyd o’r angen dybryd i ni yng Nghymru lansio “ddadl adeiladol” ar ddyfodol Cymru.

Dywedodd Mr Price y dylai meddwl yn greadigol am ddyfodol Cymru “fod yn  dasg i’r genedl gyfan” ac anogodd Mr Drakeford i gefnogi’r gwelliant i sefydlu Confensiwn Cyfansoddiadol Cenedlaethol i Gymru.

Gofynnwyd i Alun Davies AC arwain prosiect ar ran y Prif Weinidog i ymchwilio i ddyfodol y Deyrnas Gyfunol petai’n gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, a disgwylir y canfyddiadau erbyn Pasg 2020. Fodd bynnag, dywedodd arweinydd Plaid Cymru fod y gwaith hwn yn “rhy bwysig” i’w roi fel prosiect tymor-hir i AC o’r meinciau cefn, ac y dylai ddigwydd “ar fwy o gyflymder, a dylai gael cefnogaeth lawn ac adnoddau’r llywodraeth yn gefn iddo, gyda chyfraniadau gan weinidogion, gyda’r gallu i ymgynghori’n eang gyda phobl Cymru ynghylch eu dewisiadau hwy o ddyfodol cyfansoddiadol.”

Meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Mae’r digwyddiadau digynsail a’r llanast yn San Steffan - a roes fod i alw’r Senedd yn ôl yfory - yn arwydd o system doredig ac yn arwydd hefyd o’r angen dybryd i ni yng Nghymru lansio dadl adeiladol ar ddyfodol ein cenedl. 

“Credaf ei bod yn hollbwysig ein bod yn dod at ein gilydd fel cenedl a meddwl yn greadigol yn yr argyfwng cyfansoddiadol presennol i lansio dadl adeiladol am ddyfodol Cymru. Dylai creu’r Gymru newydd fod yn dasg i’r genedl gyfan, ei holl bobl a’i holl safbwyntiau.

Gan gadw hyn mewn cof, gofynnaf i chi ystyried cefnogi cynnig Plaid Cymru i sefydlu Confensiwn Cyfansoddiadol Cenedlaethol  - gan gynnwys Cynulliad y Dinasyddion - i edrych ar yr holl ddewisiadau o ran dyfodol cyfansoddiadol Cymru, gan gynnwys annibyniaeth. Credwn hefyd y dylid dechrau paratoi am refferendwm fydd yn caniatáu i bobl Cymru benderfynu ar eu dyfodol cyfansoddiadol.

“Pa well ymateb gan ein Senedd Gymreig i weithredoedd byrbwyll Boris Johnson nac i gychwyn trafodaeth feddylgar a gobeithiol gyda’n pobl am ddyfodol ein gwlad?

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.