Galw ar Mark Drakeford i weithio gyda Phlaid Cymru i beri bod llais Cymru’n cael ei glywed

30219189787_52eb282288_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi ysgrifennu at arweinydd newydd y blaid Lafur yng Nghymru, Mark Drakeford, yn galw arno i weithio gyda Phlaid Cymru er mwyn gwneud yn siŵr y ‘perchir’ ewyllys Cynulliad Cenedlaethol Cymru  yn dilyn y bleidlais i wrthod Cytundeb Ymadael y Prif Weinidog ar ddydd Mawrth. 

Wrth ei longyfarch ar ei ethol fel arweinydd newydd Llafur yng Nghymru, nododd arweinydd Plaid Cymru ‘benderfyniad pendant’ Senedd Cymru i gefnogi gwelliant Plaid Cymru i wrthod Cytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol Llywodraeth y DG. Tynnodd Mr Price sylw at y ffaith fod y cynnig gyda gwelliant Plaid Cymru,  a basiwyd ym Mae Caerdydd ar ddydd Mawrth, yn galw am aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau ac i ymestyn Erthygl 50.

Gyda’r bleidlais ar ddydd Mawrth i wrthod y cytundeb, Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y senedd gyntaf yn y DG i wneud hynny, a gwnaeth Holyrood yr un peth ddydd Mercher.

Dywedodd Mr Price fod ‘rheidrwydd’ arnynt yn awr fel arweinyddion pleidiau i sicrhau bod y cynnig a basiwyd yn y Senedd yn cael ei gyflawni, a chynigiodd gyfle i Mr Drakeford gwrdd er mwyn ‘sicrhau ei fod yn cael ei wireddu’.

Nid yw Mark Drakeford yn cefnogi Pleidlais y Bobl. Fodd bynnag, dywedodd arweinydd y Blaid yn ei lythyr, ar waethaf yr anghytundeb ynghylch  yr angen am bleidlais y bobl i gadarnhau unrhyw gytundeb, ei bod yn bwysig fod yr arweinydd Llafur newydd yn gweithio gyda Phlaid Cymru i ‘osgoi’r peryglon’ a’r ‘canlyniadau trychinebus’ i Gymru a grëwyd gan gytundeb Brexit Llywodraeth San Steffan.

Dyma ddywed llythyr arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae hwn yn gyfnod tyngedfennol i’n cenedl. Bydd angen goresgyn heriau na welwyd mo’u bath erioed dros y misoedd nesaf. Un o’r mwyaf o’r rhain yw gadael yr Undeb Ewropeaidd sydd ar y gorwel.

“Yn yr amgylchedd gwleidyddol yma sy’n newid mor sydyn, mae eglurder a chysondeb yn hollbwysig. Wrth i San Steffan symud tuag at y pleidleisiau allweddol terfynol a phwysig ar Gytundeb Ymadael Brexit, rhaid i ni sicrhau bod llais Cymru’n cael ei glywed.

“Fel arweinwyr pleidiau, mae rheidrwydd arnom yn awr i sicrhau bod y penderfyniad a basiwyd gan ein Senedd yn cael ei gyflawni. 

“Rwy’n gofyn i chi felly fel arweinydd newydd y blaid Lafur yng Nghymru i weithio gyda Phlaid Cymru i wneud yn siwr y perchir ewyllys Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Buaswn yn falch i gwrdd â chi fel mater o flaenoriaeth er mwyn sicrhau y gwireddir hyn.   

“Er bod ein pleidiau yn anghytuno ar yr angen am Bleidlais y Bobl, rwy’n siwr ei bod o fudd i chwithau fel i minnau i ni wneud popeth o fewn ein gallu i osgoi’r peryglon a’r canlyniadau trychinebus a all ddod yn sgil cytundeb Brexit y Prif Weinidog i ddinasyddion ein cenedl.

“Rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn i sefyll i fyny dros Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.