Plaid: ‘rhybudd i fwrdd iechyd trafferthus Betsi – oni fydd gwelliant yn awr, paratowch am newid o’r bôn i’r brig’

Mae AC Plaid Cymru dros Ynys Môn a’r Gweinidog Iechyd cysgodol Rhun ap Iorwerth wedi dweud y buasai’n barod i dorri i fyny Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sydd mewn cymaint o drafferthion, oni fydd y bwrdd yn dangos gwelliant rhag blaen.

Wrth dalu teyrnged i weithwyr y GIG, dywedodd y Gweinidog Iechyd cysgodol fod pobl y gogledd wedi “colli amynedd ac ymddiriedaeth” gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr- a Llywodraeth Lafur Cymru sydd â gofal cyffredinol drostynt.

Dywedodd Mr ap Iorwerth AC nad oedd ganddo unrhyw awydd i ad-drefnu er ei fwyn ei hun, ond mai ei “gasgliad” oedd efallai “na fydd dewis ond hollti” y bwrdd iechyd methiannus - a bod “mwy a mwy o bobl yn y GIG ac o’i gwmpas” yn cytuno ag ef.

Dywedodd y buasai’n fodlon i gymryd y cam hwnnw petai ef yn dod yn Weinidog Iechyd ar ôl etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Mr ap Iorwerth fod “llygaid pawb” yn awr ar y bwrdd, ar y bwrdd gweithredol, ac y dylai’r Gweinidog Iechyd Llafur “brofi” fod modd trawsnewid pethau i osgoi cymryd y cam hwnnw.

Meddai AC Plaid Cymru dros Ynys Môn a’r Gweinidog Iechyd cysgodol Rhun ap Iorwerth,

“Collwyd hyder yng ngallu Gary Doherty i weithredu’r cynnydd sydd ei angen gyda Betsi Cadwaladr ar ôl bron i bum mlynedd mewn mesurau arbennig. A dweud y gwir, mae’n edrych fel petai pethau’n gwaethygu.

 “Er nad oes gen i ddim ond parch i weithwyr iechyd ymroddedig, mae pobl gogledd Cymru wedi colli amynedd a ffydd ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr - sydd mewn partneriaeth uniongyrchol â’r Llywodraeth Lafur hon yng Nghymru.

 “Rhaid i bethau newid a rhaid adfer hyder fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn addas at y diben.

 “Does gen i ddim awydd i ad-drefnu er ei fwyn ei hun, ond yn sicr, rwyf wedi dod i’r casgliad, ac y mae mwy a mwy o bobl yn y GIG ac o’i gwmpas yn cytuno â mi, nad oes dewis bellach, efallai, ond torri’r bwrdd iechyd methiannus hwn i fyny. 

“Fel y saif pethau, mae hwn yn gam y buaswn i’n barod i’w gymryd petawn i’n dod yn Weinidog Iechyd ar ôl yr etholiad.

 “Mae llygaid pawb ar y bwrdd, ar y bwrdd gweithredol ac ar y Gweinidog Iechyd Llafur, i brofi y gellir trawsnewid pethau i osgoi hynny.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.