Arweinydd y Blaid yn San Steffan yn ymosod ar ddiffyg busnes Seneddol ystyrlon

8737181234_3fac28af34_b.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, fod y diffyg busnes yn Nhŷ’r Cyffredin yn arwydd o “droi cefn ar ddyletswydd” a “difrawder yn wyneb yr anhrefn y mae gwledydd y DG yn wynebu.” 

Gyda 39 diwrnod i fynd tan y dyddiad a bennodd Llywodraeth San Steffan i adael yr UE ar 29 Mawrth, fydd Tŷ’r Cyffredin ddim yn trafod unrhyw brif ddeddfwriaeth ynghylch Brexit yr wythnos hon. 

Mae Llywodraeth San Steffan hefyd wedi methu â rhoi’r ‘Bleidlais Ystyrlon’ ar restr unrhyw fargen ddiwygiedig y daw’r Prif Weinidog iddi gyda’r UE. 

Dywedodd Ms Saville Roberts fod yr ansicrwydd a grëwyd gan yr oedi diddiwedd yn costio swyddi pobl, ac ymosododd ar y Prif Weinidog am “ddefnyddio anwiredd fel erfyn gwleidyddol.”

Mae Tŷ’r Cyffredin yn eistedd yr wythnos hon wrth i’r Llywodraeth ddewis canslo gwyliau yng ngoleuni argyfwng Brexit. Fodd bynnag, nid ydynt wedi llwyddo mi gyflwyno darnau allweddol o fusnes am ymadawiad y DG o’r UE yn Nhŷ’r Cyffredin. 

Yn hytrach, bydd Tŷ’r Cyffredin yn ystyried 10 darn o fân gyfreithiau rheolaethol, a elwir yn ddeddfwriaeth eilaidd, a chynnal pedair ‘dadl gyffredinol’ na fydd yn rhwymo, gyda thair ohonynt heb fod yn uniongyrchol berthnasol i Brexit. 

Pwysleisiodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan fod y pynciau a drafodir, megis ‘trais difrifol’ a ‘gwrth-Semitiaeth’ yn hynod bwysig. Fodd bynnag, holodd a oedd fformat dadl gyffredinol, lle trafodir cynnig niwtral ei eiriad, heb unrhyw effaith gyfreithiol ac na ellir cymell y Llywodraeth i weithredu arno, yn dangos diffyg bwriad i wneud unrhyw beth amdano.

Deellir y bydd y gwrthbleidiau yn gwrthwynebu nifer o’r darnau o ddeddfwriaeth eilaidd a gyflwynwyd i’w hystyried yr wythnos hon.

Yn ei sylw, dywedodd Liz Saville Roberts AS

“Dwyf i’n malio dim am ganslo gwyliau. Yr ydw i’n malio llawer ein bod yn rasio ar wib tuag at argyfwng fydd yn diffinio’r oes, a’r Llywodraeth yn methu gwneud dim am y peth. 

“Mae oedi dros dro wedi troi yn ohirio di-ben-draw ac yn awr yn ddilyniant o wthio’n ôl. Mae Tŷ’r Cyffredin yn cael ei ddirymu gan Lywodraeth sydd wrthi’n chwarae gemau seneddol, yn hytrach na mynd i’r afael â’r materion go-iawn.

“Nid amharchu’r ASau y maent wrth gyflwyno cyfres mor wan o gynigion. Maent yn amharchu’r bobl y tu allan i swigen San Steffan y mae eu swyddi mewn perygl diolch i chwit-chwatrwydd y Prif Weinidog. Mae cwmnïau yn f’etholaeth yn cau o ganlyniad i’r ansicrwydd. Ond yn lle mynd i’r afael â’r problemau sy’n ein hwynebu, mae’r Prif Weinidog yn parhau i ddefnyddio anwireddau fel erfyn gwleidyddol mewn ymgais amlwg i greu dewis ffug rhwng ei bargen ofnadwy hi a dim bargen.

“Mae San Steffan yn doredig, a’r bobl fydd yn talu’r pris am y parlys seneddol hwn. 

“Ac y mae hyn cyn sôn am y diffyg deddfwriaeth a gweithredu ar faterion sy’n dal yn bla ar ein cymunedau, waeth beth fo hanes llanast Brexit. Materion fel ‘trais difrifol’ a ‘gwrth-Semitiaeth’, sydd yn galw am graffu go-iawn, nid y dadleuon cyffredinol a gawn yr wythnos hon.

“Llywodraeth yn troi ei chefn ar ei dyletswydd yw hyn. Maen yn dangos difrawder yn wyneb yr anhrefn a wynebir gan wledydd y DG diolch i’r rhaniadau yn eu plaid hwy eu hunain.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.