Plaid yn sicrhau buddugoliaeth sylweddol ar Fil Parhad Ewropeaidd i Gymru

2016_LW_3.JPG

Mae Plaid Cymru wedi ennill buddugoliaeth sylweddol yn y Cynulliad Cenedlaethol drwy ennill pleidlais ar welliant yn galw am Fil Parhad yr UE i Gymru.

Gosododd Grwp Plaid Cymru yn y Cynulliad welliant i’r hyn y credodd i fod yn gynnig annigonol gan Lywodraeth Llafur Cymru oedd ond yn nodi tanio Erthygl 50 a chyhoeddiad Papur Gwyn Llywodraeth y DG ar y Mesur Diddymu.

Ceisiodd gwelliant Plaid Cymru gyflwyno Bil Parhad er mwyn gwarchod cyfansoddiad Cymru a throsglwyddo rheoliadau Ewropeaidd sy’n ymwneud a meysydd polisi datganoledig i gyfraith Gymreig.

Yr wythnos diwethaf, amlinellodd Bapur Gwyn Llywodraeth y DU gynlluniau oedd yn peri bygwth i bwerau dros feysydd sydd eisoes wedi eu datganoli i Gymru.

Wrth siarad ar ol y bleidlais, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

“Dyma fuddugoliaeth arwyddocaol i Blaid Cymru a phawb sy’n benderfynol i atal San Steffan rhag dwyn pwerau o’r Cynulliad wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

“Mae Bil Diddymu arfaethedig Llywodraeth y DG yn bygwth datgymalu setliad cyfansoddiadol Cymru’n llwyr.

“Mae perygl gwirioneddol y bydd yn tanseilio ewyllys ddemocrataidd pobl yng Nghymru a fynegodd mewn dau refferendwm eu bod yn cefnogi mwy o bwerau i’r Cynulliad.

“Dyna pam fod Plaid Cymru wedi bod yn gadarn yn ei chefnogaeth i Fil Parhad wedi ei ddylunio i warchod cyfansoddiad Cymru gan drosglwyddo i gyfraith Gymreig pob rheoliad Ewropeaidd sy’n berthnasol i feysydd polisi datganoledig er mwyn sicrhau na all San Steffan orfodi fframweithiau newydd arnom.

“Cafodd ein gwelliant ei osod i gynnig annigonol Llywodraeth Lafur Cymru a oedd ond yn nodi tanio Erthygl 50. Nid yw hyn yn ddigon da gan blaid mewn grym a ddylai fod yn gwneud llawer mwy i warchod Cymru, ei heconomi a’i chyfansoddiad rhag Brexit.

“Mae nawr yn gwbl glir mai dim ond un blaid yng Nghymru sy’n brwydro yn erbyn Brexit caled Ceidwadol – y blaid honno yw Plaid Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.