Plaid yn dweud wrth Lywodraeth y DG i beidio "disodli brand Cymreig"

welsh_food.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu diffyg brandio Cymreig ar fwyd o Gymru yn y Sioe Fawr eleni.

Ddoe, tynnodd Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru dros Ynys Môn sylw at y ffaith fod brandio Cymreig wedi cael ei ddisodli gan frandio Prydeinig yn y neuadd fwyd yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Mewn fideo a rannwyd ar y cyfryngau cymdeithasol ddoe, sydd bellach wedi ei wylio bron i ddeg mil o weithiau, meddai Rhun ap Iorwerth AC, 

"Rwy'n sefyll tu allan i'r neuadd fwyd yn Sioe Frenhinol Llanelwedd sy'n dangos y bwyd gorau o Gymru. Ond yn y Sioe Frenhinol hon, mae bwyd Cymru wedi troi’n fwyd Prydeinig. 

"Rydyn ni wedi rhybuddio sawl tro ym Mhlaid Cymru bydd Brexit yn bygwth brandio Cymreig.

Mae brandio Cymreig yn bwysig. Mae'n ychwanegu gwerth, yn dangos o ble mae'r bwyd yn dod, yn dangos ansawdd, balchder a chryfder economaidd, ac yn tynnu sylw at y ffaith fod y bwyd hwn yn dod yn benodol o Gymru.

"Dyma'r gorau o fwyd Cymreig ond trwy'r neuadd fwyd honnir mai bwyd Prydain yw hwn. Mae hwn yn fwyd gwych o Gymru ac fe ddylid ei ddathlu yn yr un modd. "

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth AC,

"Mae fy feirniadaeth yn ddeublyg. Rhaid i Lywodraeth y DU roi'r gorau i fwriad gwleidyddol clir i ddisodli brandiau Cymreig gyda Prydain ar bopeth - o fwyd i dwristiaeth, a rhaid i Lywodraeth Cymru ddeffro a dweud wrth eu cyfarpar yn San Steffan, pan ddaw i ardaloedd datganoledig fel bwyd a ffermio, y dylent gadw draw. "

Ychwanegodd Dr Dai Lloyd AC De Orllewin Cymru a fynychodd y sioe ddoe hefyd,

"Er gwaethaf y sicrwydd gan Michael Gove y llynedd na fyddai Brexit yn effeithio ar frandio Cymreig ar fwyd, mae'r hyn yr ydym wedi'i weld yr wythnos hon yn y Sioe Frenhinol Gymreig yn arwydd o bethau i ddod. Dim cynrychiolaeth i Gymru, dim brandio Cymreig – a dim arwydd ychwaigth o’r iaith Gymraeg.

Dylai bwyd o Gymru gael ei frandio yn Gymreig nid Prydeinig.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.