Plaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu diffiniad o Islamoffobia

C7NiIN-XQAIr369.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu diffiniad clir o Islamoffobia.

Mae'n dilyn y digwyddiadau yr wythnos diwethaf pan wrthododd Llywodraeth y DU ddiffiniad o Islamoffobia a nodwyd mewn adroddiad gan grŵp trawsbleidiol o ASau. Mae'r diffiniad trawsbleidiol hwnnw yn nodi bod “Islamoffobia wedi'i wreiddio mewn hiliaeth ac mae’n fath o hiliaeth sy’n targedu mynegiadau o Fwslimiaeth neu Fwslimiaeth canfyddedig,”

Mae Plaid Cymru eisoes wedi mabwysiadu diffiniad Runnymede o Islamoffobia fel polisi.

Anogodd gweinidog cyfiawnder cymdeithasol cysgodol Plaid Cymru, Leanne Wood AC, Lywodraeth Cymru i ymuno â Phlaid Cymru a mabwysiadu diffiniad o Islamoffobia.

Talodd Ms Wood deyrnged hefyd i Sahar al Faifi, ymgyrchydd gwrth-Islamoffobia sydd wedi dioddef casineb am siarad allan am yr angen am ddiffiniad o Islamoffobia, yn ogystal â'r Cymry ifanc sydd wedi'u cynnwys yn rhaglen y BBC Young Welsh and Pretty Religious.

Ni wnaeth y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip Jane Hutt ymrwymo i fabwysiadu diffiniad o Islamoffobia ond roedd awgrym y gallai Llywodraeth Cymru wneud yn y dyfodol.

Dywedodd Leanne Wood AC,

“Mae Plaid Cymru fel plaid wedi ymrwymo i gydnabod diffiniad o Islamoffobia - a wnewch chi ymuno â ni a sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod y diffiniad o Islamoffobia? 

“Ac a wnewch chi longyfarch a rhoi addewid i amddiffyn pobl o hil a chrefydd sy'n wynebu tanseilio neu wahaniaethu bob dydd a chondemnio'r rhai sy'n arddel gwleidyddiaeth o gasineb sy'n arwain at weithredoedd o'r fath?

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.