Plaid yn galw am dargedau amser ambiwlans i gleifion strôc yn dilyn Adolygiad Galwadau Oren y GIG

1595217.jpg

Helen Mary Jones AC ac ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn ymateb i adolygiad o Alwadau i wasanaeth ambiwlans Cymru wedi’u categoreiddio’n oren.

“Mae’r adolygiad hwn yn amlygu ers i Lywodraeth Cymru newid y ffordd mae’r gwasanaeth yn delio gyda galwadau mae cynnydd wedi bod mewn digwyddiadau difrifol a adroddwyd ac mae faint o amser mae ambiwlansys yn treulio yn aros tu allan i ysbytai hefyd wedi cynyddu. Mae’n dangos hefyd sut, ar adegau, fod diffyg adnoddau yn golygu amseroedd aros hirach i gleifion. 

“Rydym yn siomedig, fodd bynnag, fod yr adolygiad ond wedi ystyried y categori ‘oren’ fel cyfanrwydd. Hynny yw, byddwn wedi disgwyl i’r canolbwynt fod ar yr amodau mai nifer o glinigwyr wedi ei nodi sydd angen ymyrraeth amserol arnynt – megis strôc, lle mae’n hanfodol ein bod ni’n gwybod beth yw effaith gael gwared a’r targedau. Categoreiddio’r amodau difrifol hyn fel ‘oren’ oedd beth oedd yn peri pryder, nid creu’r categori ‘oren’ ar gyfer amodau llai difrifol yn ei hunan.

“Nid yw’n iawn nad oes gan y gwasanaeth ambiwlans darged amser ar gyfer cleifion sy’n cael strôc a dyna pam mae Plaid Cymru yn cefnogi galwad y Gymdeithas Strôc i greu targed sy’n mesur yr amser o alwad brys i’r driniaeth yn cael ei darparu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.