Plaid yn sicrhau ymrwymiad Llywodraeth i greu arolygiaeth cynllunio arwahan i Gymru

43407997250_efe3897efb_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu heddiw ymrwymiad Llywodraeth Cymru i symud tuag at arolygiaeth gynllunio ar wahân i Gymru.

Yn dilyn cynnig Arolygiaeth Gynllunio Cymru a Lloegr i ailstrwythuro'r sefydliad a diddymu rol Cyfarwyddwr Cymru, holodd Llyr Gruffydd AC ac ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru ar gyfer yr amgylchedd a materion gwledig yr ysgrifennydd y cabinet ar gyfer ynni, cynllunio a materion gwledig Lesley Griffiths ynghylch y mewnbwn yr oedd Llywodraeth Cymru wedi ei gael yn y penderfyniad.

Cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet fod creu arolygiaeth cynllunio ar wahan i Gymru ‘o dan adolygiad’ gan nodi mai ‘nawr yw’r amser’ i edrych ar arolygiaeth gynllunio i Gymru o ddifrif.

Meddai Llyr Gruffydd AC,

“Rwy’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu arolygiaeth gynllunio ar wahan i Gymru yn sgil y cynlluniau i is-raddio cynrychiolaeth Cymru o’r arolygiaeth bresennol.

Rydym fel Plaid wedi dadlau yn hir dros greu arolygiaeth gynllunio annibynnol ar gyfer Cymru. Yn dilyn datganoli, mae'r system gynllunio yng Nghymru wedi bod yn esblygu'n wahanol i hynny yn Lloegr. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn golygu fod y gwahaniaeth hwn wedi cyflymu ac mae’r disgwyl i un arolygiaeth lywyddio dros ddwy system wahanol wedi dod yn fwyfwy anghynaliadwy.

Mae'r penderfyniad diweddaraf hwn yn dangos diystyru llais Cymru o fewn y trefniant presennol yng Nghymru a Lloegr ac mae’n arwydd pellach bod yr amser wedi dod i gael Arolygiaeth Gynllunio sy'n adlewyrchu ein system gynllunio benodol yng Nghymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.