Plaid yn sicrhau enillion pellach mewn cytundeb hanesyddol ar y gyllideb Gymreig

AP1.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid Adam Price AC heddiw wedi amlygu’r enillion pellach sydd wedi eu sicrhau gan ei blaid fel rhan o’r Gyllideb Gymreig.

Mae’r gyllideb derfynol sy’n cael ei chyhoeddi heddiw yn cynnwys manylion cyllid ychwanegol sydd wedi ei sicrhau o ganlyniad i drafodaethau pellach rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru ers Datganiad yr Hydref.

Mae’r cyllid ychwanegol yn berthnasol i dri phrif faes:

- £10m ychwanegol i gefnogi busnesau a effeithir gan newidiadau i drethi busnes
- £15m ychwanegol dros bedair blynedd i’r Gronfa Trafnidiaeth Leol
- £50m dros bedair blynedd i gyflymu’r gwaith ar ffordd osgoi A483 Llandeilo
Dywedodd Adam Price AC fod y cytundeb hanesyddol yn cynrychioli “aeddfedrwydd newydd” yng ngwleidyddiaeth Cymru gyda Phlaid Cymru’n llwyddo i ddelifro fel gwrthblaid wrth barhau i ddwyn y llywodraeth i gyfrif.

Dywedodd Adam Price AC Plaid Cymru:

“Mae Plaid Cymru’n falch o fod wedi sicrhau’r cytundeb cyllideb un-flwyddyn mwyaf ers dechrau datganoli.

“Bydd y cytundeb hanesyddol hwn yn golygu fod miliynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi mewn iechyd, addysg ac isadeiledd er mwyn sicrhau buddiannau go iawn i fywydau pobl Cymru.

“Fel rhan o’r gyllideb ddrafft a gyhoeddwyd fis Hydref, llwyddodd Plaid Cymru i sicrhau ymrwymiad o £119m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein haddewidion maniffesto, yn ogystal a £160m ychwanegol ar gyfer blaenoriaethau polisi sydd wedi eu hadnabod fel tir cyffredin rhyngom ni a Llafur.

“Ar ben hyn, rydym wedi cynnal trafodaethau pellach ers Datganiad yr Hydref sydd wedi arwain at £65m ychwanegol o wariant cyfalaf ar gyfer ffyrdd a thrafnidiaeth leol, yn ogystal a £10m o gymorth i fusnesau bach yng Nghymru.

“Drwy gymryd rhan yn y broses negodi, mae Plaid Cymru wedi gwella sgôp a sylwedd y gyllideb hon gan orfodi Llywodraeth Cymru i godi ei golygon.

“Mae’r cytundeb hwn yn cynrychioli aeddfedrwydd newydd yng ngwleidyddiaeth Cymru ble fo gwrthblaid megis Plaid Cymru yn medru llwyddo i ddelifro newid ystyrlon wrth barhau i ddwyn y llywodraeth i gyfrif mewn modd cadarn a chyfrifol.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.