‘Ymgais i gipio llu o bwerau yn ôl’ yn cynrychioli diffyg parch difrifol tuag at Gymru

DrDai.jpg

Plaid Cymru yn cadarnhau bwriad i bleidleisio yn erbyn Mesur Cymru

Mae Dr Dai Lloyd AC wedi cadarnhau bod Aelodau Cynulliad ei phlaid yn bwriadu pleidleisio yn erbyn y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) ar y Mesur Cymru dadleuol yn y Cynulliad heddiw.

Dywedodd Dai Lloyd fod y fargen sydd ar y bwrdd yn cynrychioli ymgais i gipio llu o bwerau yn ôl o Gymru i San Steffan ac na ddylai Cymru gael ei gorfodi i ddewis rhwng mesur gwael a dim mesur o gwbl.

Ychwanegodd na all ei blaid gefnogi mesur sydd yn tanseilio ewyllys democrataidd pobl Cymru a bleidleisiodd dros fwy o bwerau yn refferendwm 2011.

Gan siarad cyn y bleidlais, dywedodd Cadeirydd Grŵp Cynulliad Plaid Cymru Dai Lloyd:

“Mae Plaid Cymru yn bodoli i warchod buddiannau cenedlaethol Cymru a’i phobl.

“Mae hwn yn fesur annemocrataidd sydd yn ceisio cipio pwerau o Gymru i San Steffan.

“Ni all Plaid Cymru gefnogi mesur sydd yn tanseilio ewyllys democrataidd pobl Cymru a bleidleisiodd dros fwy o bwerau mewn refferendwm yn 2011.

“Petai’r Mesur Cymru hwn eisoes yn ddeddf, ni fyddai’r Cynulliad wedi gallu pasio deddfau allweddol fel y ddeddf rhoi organau a chyfreithiau yn ymwneud ag addysg, yr amgylchedd a’r iaith Gymraeg.

“Mae llywodraeth San Steffan yn gorfodi Cymru i ddewis rhwng mesur gwael a dim mesur o gwbl. Ni wnaiff Plaid Cymru setlo am hyn.

“Tra gellir dadlau fod y mesur yn darparu setliad ariannol tecach, ni ddylai hyn fod yn ddibynnol ar gefnogi mesur cwbl ddiffygiol sydd yn cymryd pwerau yn ôl o’r Cynulliad.

“Os yw’r ddeddfwriaeth hon yn pasio yna mae’n rhaid i’r ddadl symud ymlaen yn syth i rymuso'r Cynulliad go iawn drwy drosglwyddo cyfrifoldeb dros feysydd megis cyfiawnder, yr heddlu a lles.

“Daeth yr amser i Gymru roi’r gorau i dderbyn briwsion o fwrdd San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.