Plaid Cymru yn sicrhau cefnogaeth i weithredu ar lygredd plastig

Y Cynulliad yn cefnogi cynlluniau am doll ar blastig defnyddio-unwaith00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau cefnogaeth y Cynulliad Cenedlaethol i weithredu i leihau swm y llygredd plastig yn yr amgylchedd.

Neithiwr, pleidleisiodd y Cynulliad Cenedlaethol o blaid gwelliant gan Blaid Cymru i gyflwyno toll ar blastig gwaredadwy defnyddio-unwaith er mwyn lleihau swm y llygredd yn y moroedd ac yn yr amgylchedd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:

“Mae llygredd plastig yn broblem enfawr. Dywed y rhan fwyaf o’r arbenigwyr rwy’n siarad â hwy mai swm y plastig sy’n ein moroedd yw un o’r pethau sy’n peri’r mwyaf o bryder iddynt. Nid yn unig y mae hyn yn cael effaith ar dwristiaeth a’n mwynhad o’r arfordir, ond mae’n cael effaith benodol hefyd ar fywyd y môr.

“Mae tystiolaeth a dderbyniwyd gan y pwyllgor newid hinsawdd wedi dangos yn glir fod yr holl ardaloedd cadwraeth morol mewn cyflwr anffafriol i gynefinoedd ac o ran amrywiaeth bywyd y môr sydd ynddynt.

“Dyna pam fod Plaid Cymru yn pwyso am weithredu ar hyn. Rwy’n falch fod y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi cynlluniau am doll ar blastig defnyddio-unwaith fel y gallwn fynd i’r afael yn uniongyrchol â’r mater. Gallai hyn ganiatáu i ni ymestyn y dreth ar fagiau plastig fu mor effeithiol yn lleihau nifer y bagiau rydym yn eu defnyddio.

“Gwyddom fod bioamrywiaeth dan fygythiad, a bydd Plaid Cymru yn parhau i fod yn flaengar ein syniadau wrth geisio trin y broblem hon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.