Addo Cefnogaeth

Bwriad Plaid Cymru yw i ennill Etholiad Cyffredinol Cymru 2021 a ddod yn Llywodraeth nesaf ein gwlad. Mae'n teuluoedd, ein cymunedau, a'n cenedl yn ysu am newid.

Cefnogwch Plaid Cymru a gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd.

Ydych chi yn cefnogi Plaid Cymru? Rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gyrru gwybodaeth i chi am ein gwaith ymgyrchu.

13 arnodiadau

A wnewch chi gymeradwyo?


Dangos 14 o ymatebion

 • Hywel Davies
  endorsed 2019-09-08 14:28:12 +0100
 • William Jones
  endorsed 2019-09-06 16:01:52 +0100
 • Stuart Little
  endorsed 2019-05-09 10:06:53 +0100
 • Daniel Powys
  endorsed 2018-10-11 23:48:23 +0100
 • Paul Mead
  endorsed 2018-07-18 11:52:58 +0100
 • Ffion Cadwaladr
  endorsed 2018-03-06 18:09:11 +0000
 • Neil Davies
  endorsed 2017-05-17 12:32:01 +0100
 • Mair Thomas
  followed this page 2016-10-18 13:51:33 +0100
 • Huw Griffiths
  endorsed 2016-07-07 23:10:52 +0100
 • Siân Cwper
  endorsed 2016-07-06 12:50:07 +0100
 • Ioan Nicholas
  endorsed 2016-07-03 14:11:53 +0100
 • Owain Euros Jones
  endorsed 2016-04-29 04:29:37 +0100
 • Hayley Kent
  endorsed 2016-04-22 21:53:36 +0100
 • moelfryn maskell
  endorsed 2016-02-18 16:45:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.