Llafur yn ymuno gyda’r Toriaid i bleidleisio yn erbyn aelodaeth o’r Farchnad Sengl

Marchnad_Sengl.png

Mewn symudiad annisgwyl gan Lafur yng Nghymru heddiw, Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r sefydliad gwleidyddol cyntaf yn y DG i ddatgan yn erbyn aelodaeth o’r Farchnad Sengl Ewropeaidd wedi Brexit.

Ymunodd y llywodraeth Lafur gyda’r Ceidwadwyr i wrthod cynnig gan Blaid Cymru o blaid aelodaeth o’r Farchnad Sengl, gan gefnogi gwelliant gan y Toriaid oedd yn pledio mynediad yn unig.

Yr oedd y cynnig terfynol a gefnogwyd gan y grŵp Llafur hefyd yn galw am eglurder ar safbwynt y Llywodraeth Lafur ar ryddid pobl i symud wedi i’r Prif Weinidog hepgor ei gefnogaeth flaenorol i’r polisi.

Wrth siarad wedi’r bleidlais yn y Senedd heddiw, dywedodd AC Plaid Cymru, Adam Price:

“Heddiw fe bleidleisiodd Llafur yng Nghymru gyda’r Toriaid yn erbyn buddiannau cenedlaethol Cymru.

“Oherwydd y ffordd mae Llafur wedi pleidleisio, cafodd polisi Brexit caled David Davis yn awr ei fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru. Mae hwn yn ddiwrnod du i Gymru wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol ddod i’r amlwg fel y senedd gyntaf yn yr ynysoedd hyn i bleidleisio o blaid Brexit caled, ac i ildio unrhyw ddylanwad posib i sicrhau’r fargen orau i Gymru, diolch i’r ffaith fod Llafur wedi cynghreirio gyda’r Toriaid.

“Byth ers pleidlais Brexit, bu safbwynt y llywodraeth Lafur ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl yn ddryslyd ar y gorau, gydag un datganiad ar ôl y llall yn mynegi safbwyntiau gwrthgyferbyniol. Un funud, roedd Llafur o blaid aelodaeth lawn, a’r funud nesaf, dim ond mynediad; un funud, roeddent eisiau rhyddid pobl i symud, a’r funud nesaf yr oeddent yn galw am foratoriwm ar ryddid symud.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.