Pleidlais y Bobl yw'r unig ffordd allan o'r cawlach Brexit yma

Delyth_Jewell1.png

Cyn dadl y prynhawn yma ar gynnig Plaid Cymru am refferendwm cadarnhau ar yr Undeb Ewropeaidd, mae llefarydd y blaid ar Brexit wedi dweud mai “pleidlais y bobl yw’r unig ffordd allan o’r cawlach Brexit yma”.

Mae Delyth Jewell AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru ar Faterion Rhyngwladol, yn galw ar ACau i gefnogi cynnig y blaid heddiw er mwyn gwneud ewyllys ddiamod y Cynulliad Cenedlaethol yn hysbys.

Dywedodd Ms Jewell fod Plaid Cymru’n gwrthwynebu Brexit oherwydd y niwed byddai’n peri i Gymru, ac yn dymuno i Gymru barhau i fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd. Pleidlais y Bobl gydag opsiwn ar y papur pleidleisio i aros yn yr UE yw’r “peth gorau a mwyaf democrataidd i’w wneud”, meddai.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru ar Faterion Rhyngwladol Delyth Jewell AC:

“Fel pobl ar draws Cymru ac yn wir y DU, gallwn weld ein bod wedi cael ein tywys i lawr heol bengaead. Ar ben hynny, mae cystadleuaeth arweinyddiaeth y Ceidwadwyr yn gwneud Brexit heb fargen yn tebygol o ddigwydd.

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn gyson ddiamwys na allem fyth nac y byddem fyth chwaith yn derbyn hynny oherwydd y niwed arurthrol y byddai’n ei wneud i gymunedau a busnesau Cymru.

“Rydym hefyd wedi bod yn glir am ein cred nad oes y fath beth â Brexit da yn bodoli. Dyna pham rydym yn gwrthwynebu Brexit yn llwyr ac yn dymuno gweld Cymru’n parhau i fod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd.

“Y peth gorau a mwyaf democrataidd i’w wneud yw i ddodi Brexit yn ôl i’r bobl, gyda’r opsiwn ar y papur pleidleisio i barhau i fod yn aelod o’r UE. Mae’n hanfodol fod y Cynulliad Cenedlaethol nawr yn rhoi ei gefnogaeth lawn i Bleidlais y Bobl, gan mai dyna yw’r unig ffordd allan o’r calwach Brexit yma.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.