Cefnogaeth eang i'r enw uniaith 'Senedd' yn ol pol piniwn

Welsh_National_Assembly_Senedd.jpg

Mae cyfran eang o bobl yng Nghymru yn cefnogi ail-enwi’r Cynulliad yn ‘Senedd’ fel yr enw swyddogol yn Gymraeg ac yn Saesneg mae arolwg barn wedi’i ddarganfod.

Mae arolwg barn YouGov a gomisiynwyd gan Plaid Cymru yn dangos bod 45% o’r rhai a ymatebodd yn cefnogi ‘Senedd fel yr unig enw ar y sefydliad, o’i gymharu â 28% sy’n cefnogi “Welsh Parliament” fel yr enw swyddogol yn Saesneg.

Os yn hepgor y rhai a ymatebodd gyda ‘ddim yn gwybod’, mae’r ffigurau’n nodi 56% i 35% o blaid ‘Senedd’.

Canfu’r pôl hefyd mai ‘Senedd’ oedd y dewis mwyaf poblogaidd i gefnogwyr o bob prif blaid wleidyddol yng Nghymru. Ac eithrio ddim yn gwybod, mae 84% o gefnogwyr Plaid Cymru a 59% o gefnogwyr Llafur yn cefnogi enw’r Senedd yn unig.

Ac eithrio ‘ddim yn gwybod’, cefnogodd 48% o gefnogwyr y Ceidwadwyr yr enw Cymraeg yn unig hefyd, er gwaethaf y gwrthwynebiad i’r enw gan y grŵp Ceidwadol ei hun yn y Cynulliad.

Dywedodd AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth fod yr arolwg barn yn cadarnhau bod cyfran eang o bobl Cymru eisiau i ‘Senedd’ fod yr unig enw ar gyfer y Cynulliad.

Meddai Mr ap Iorwerth fod aelodau etholedig y Ceidwadwyr allan o step gyda pobl Cymru a’u cefnogwyr ond y gallai Llafur eto newid ei meddwl a dangos eu bod ‘yn cyd-fynd â barn pobl Cymru’.

Dywedodd AC y Plaid Cymru fod y mater yn mynd ‘tu hwnt i wleidyddiaeth plaid’ a’i fod yn ymwneud â datblygu ‘math newydd o ddemocratiaeth yng Nghymru’ a bod yr iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru.

Meddai AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth,

“Mae’r arolwg barn hwn yn cadarnhau’r hyn yr oeddem eisoes yn ei wybod: mae cyfran eang o bobl yng Nghymru eisiau Senedd - a Senedd yn unig, fel yr enw ar gyfer eu sefydliad gwleidyddol cenedlaethol nhw.

“Yr hyn sy’n ddadlennol yw bod mwyafrif o gefnogwyr Llafur a Torïaid yn credu y dylai’r enw fod yn Senedd yn y ddwy iaith. Nid yn unig fo ACau Toriaidd allan o step gyda pobl Cymru - maen nhw allan o step â'u cefnogwyr hefyd.

“Roeddwn yn falch iawn bod nifer o aelodau Llafur eisoes wedi cofrestru i gefnogi ein gwelliant ar gyfer yr enw Senedd yn unig ond ar ddiwedd y dydd Llywodraeth Lafur sy’n bwrw’r bleidlais dyngedfennol.

“Mae Cymru yn cefnogi’r enw Senedd. Mae cefnogwyr Llafur yn cefnogi’r enw Senedd. A fydd y Llywodraeth Lafur hyn yn dangos eu bod yn cyd-fynd â phobl Cymru ac yn cefnogi’r enw Senedd hefyd?

“Mae hyn yn mynd y tu hwnt i wleidyddiaeth pleidiol. Mae hyn yn ymwneud â dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bob un ohonom. Mae hyn yn ymwneud â dangos ein bod am ddatblygu math newydd o ddemocratiaeth yng Nghymru.

“Gadewch inni fod yn hyderus ynom ein hunain, gan uno'r genedl y tu ôl i'r enw sy'n eiddo i bawb waeth beth fo'u hiaith, gan adlewyrchu ein treftadaeth a gwawr math newydd o ddemocratiaeth. Dyma ein Senedd, enw unigryw ar gyfer Senedd unigryw.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.