Maniffesto Pobl Hŷn

Cliciwch yma am fersiwn PDF o'r maniffesto

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones a’r ymgeisydd Cynulliad dros Aberconwy, Trystan Lewis, heddiw wedi lansio maniffesto’r Blaid i bobl hŷn, gan addo gofalu am y genhedlaeth a ofalodd amdanom ni.

Dywedodd Elin Jones mai cynlluniau arloesol Plaid Cymru i wneud gofal cymdeithasol i bobl dros 65 oed yng Nghymru am ddim dros gyfnod o ddeng mlynedd yw conglfaen y maniffesto, ac ymhlith y cynigion eraill mae bargen deg i bensiynwyr a gwell gwasanaethau gofal iechyd.

Mae’r cynlluniau gofal cymdeithasol yn mynd ymhellach nag unrhyw blaid arall yng Nghymru, a bydd yn sicrhau na fydd pobl yn cael eu gorfodi i werthu eu tai er mwyn talu am ofal, gan roi tawelwch meddwl a gwell sicrwydd i bob cenhedlaeth.

Cyn ymweliad â chlwb cinio pobl hŷn yng Nghanolfan y Drindod yn Llandudno, dywedodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones:

"Mae ein cynllun ar gyfer pobl hŷn yn fater o gadw’r contract cymdeithasol gyda phobl sydd wedi gweithio trwy gydol eu hoes, wedi talu eu trethi, ac sydd yn awr angen gofal.

"Dros gyfnod o ddeng mlynedd, fe wnawn bob gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gael am ddim, gan gychwyn gyda gofal yn y cartref, yna darparu gofal am ddim i bobl dros 65 oed gyda dementia sydd mewn cartrefi preswyl, ac yn y pen draw, dileu’r holl daliadau i bawb dros 65.

"Ar hyn o bryd, os ydych yn talu am ofal yn y cartref trwy’r cyngor lleol, mae’n costio hyd at £60 yr wythnos, neu £3,120 y flwyddyn. Dan gynlluniau Plaid Cymru, byddai hwnnw am ddim, a byddai’n fanteisiol i ryw 44,000 o bobl yng Nghymru.

“Bydd darparu gofal preswyl am ddim i bobl hŷn gyda diagnosis o ddementia yn golygu, yn hytrach na thalu hyd at £30,000 y flwyddyn mewn costau gofal, byddai eich tŷ a’ch cynilion yn cael eu gwarchod, sy’n golygu tawelwch meddwl i chi a’ch teulu.

"Bydd hyn yn helpu oddeutu 13,000 o bobl yng Nghymru sy’n byw gyda dementia fyddai’n cael gwarant o ofal am ddim yn ail gyfnod ein cynlluniau.

"Byddwn yn symud wedyn tuag at ddileu taliadau gofal i bawb dros 65."

Ychwanegodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Aberconwy yn y Cynulliad, Trystan Lewis:

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag unigrwydd ymysg pobl hŷn, gan fod yn llym ar sgamiau a thwyll, a hybu bywyd hŷn bywiog.

"Mae Plaid Cymru yn cydnabod pwysigrwydd pobl hŷn i gymdeithas Cymru ac i’n heconomi, ac y mae’r cynigion uchelgeisiol hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i’w cynnal."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.