‘Ni fydd yr un person ifanc yn cael ei adael ar ôl dan lywodraeth Plaid Cymru’ – Helen Mary Jones

Helen_Mary_Jones2.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Lanelli a’r Gweinidog cysgodol Plant a Phobl Ifanc, Helen Mary Jones, heddiw wedi amlinellu cynigion ei phlaid i addo gwaith, addysg neu hyfforddiant i unrhyw berson ifanc dan 25 oed fu’n chwilio am waith am fwy na phedwar mis.

Dywedodd Helen Mary Jones fod yr addewid yn y maniffesto yn adlewyrchu ymrwymiad Plaid Cymru i gefnogi pobl ifanc y genedl o’r crud i’r yrfa, a sicrhau na fydd yr un aelod o’r genhedlaeth nesaf yn cael ei adael ar ôl dan lywodraeth Plaid Cymru.

Yng Nghymru ar hyn o bryd mae tua 65,000 o bobl ifanc rhwng 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, addysg na hyfforddiant. Mae’r ffigwr ymysg mamau ifanc yn frawychus, sef 84%.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plant a Phobl Ifanc Plaid Cymru, Helen Mary Jones:

“Dan lywodraeth Plaid Cymru, byddwn yn gweithio i wneud yn siwr na fydd yr un person ifanc yng Nghymru yn cael ei adael ar ôl.

“Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi ein pobl ifanc o’r crud i’r yrfa, byddwn yn cyflwyno Gwarant Swyddi i rai dan 25.

“Bydd hyn yn cynnwys ymrwymo i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant i unrhyw berson ifanc fu’n chwilio am waith ers fwy na phedwar mis.

“Agwedd allweddol o wneud hyn fyddai ein haddewid i greu 50,000 o brentisiaethau newydd erbyn diwedd tymor nesaf y Cynulliad.

“Bydd hyn yn caniatau i bobl ifanc ennill y sgiliau mae arnynt eu hangen i ddod o hyd i waith safonol sy’n talu’n dda.

“Byddwn hefyd yn creu rhaglen o Wasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol gwirfoddol, fydd yn agored i bawb 18-25 oed yng Nghymru, fyddai’n golygu lleoliad 9-12 mis taledig, llawn-amser fydd yn canolbwyntio ar ofal rhwng y cenedlaethau neu gynhwysiant digidol.

“Mae Plaid Cymru eisiau i bawb sy’n byw yn ein cenedl – waeth beth fo’u hoedran – deimlo fod ganddynt ran yn ei dyfodol.

“Wedi 17 mlynedd o Lafur yn gadael i’n system addysg ddirywio a siomi ein pobl ifanc, mae’n bryd cael newid. Dyna’r hyn mae Plaid Cymru yn gynnig ar Fai 5.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.