Pôl piniwn: Dim plaid â mwy o ymddiriedaeth i gynrychioli buddiannau Cymru yn San Steffan na Phlaid Cymru

Adam_conference.jpg

Wrth i enwebiadau ar gyfer yr etholiad cyffredinol gau, mae ffigurau newydd yn dangos fod bron i 1 ymhob 3 pleidleisiwr (32%) yn ymddiried ym Mhlaid Cymru mwy nag unrhyw blaid arall i gynrychioli buddiannau Cymru.

Mae pôl piniwn newydd wedi canfod mai Plaid Cymru yw’r blaid mae pleidleiswyr yn ymddiried ynddi fwyaf i gynrychioli Cymru a’i buddiannau yn San Steffan.

Dangosodd yr ymchwil fod bron i un ymhob tri person (32%) yn ymddiried fwyaf ym Mhlaid Cymru, o gymharu â dim ond un ymhob pump i’r Torïaid (21%) a Llafur (20%).

Yn syfrdanol, dangosodd y ffigurau fod bron traean o gefnogwyr Llafur (31%) a bron i bedwar ymhob deg o gefnogwyr y Democratiaid Rhyddfrydol (39%) yn ymddiried ym Mhlaid Cymru mwy na’u pleidiau eu hunain i gynrychioli Cymru yn San Steffan.

Rhyddhawyd y canfyddiadau wrth i enwebiadau gau ar gyfer ymgeisyddion yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd Plaid Cymru fod y pôl piniwn yn dangos fod pleidleiswyr yn “cefni” ar sefydliad San Steffan sydd wedi “anwybyddu Cymru ers cenedlaethau.”

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae sefydliad San Steffan wedi anwybyddu Cymru ers cenedlaethau. Mae ein gwlad yn gyfoethog yn ei hadnoddau naturiol ac o ran doniau ac egni ei phobl, ac eto dyma ni mewn tlodi. Nid cyd-ddigwyddiad yw hynny, ond canlyniad blynyddoedd o esgeulustod economaidd.

“Mae Boris Johnson a Nigel Farage yn cydweithio i wthio Brexit drwodd waeth beth y gost, serch y ffaith y byddai unrhyw fath o Brexit yn ddinistriol i Gymru. Yn y cyfamser mae Jeremy Corbyn yn gwrthod gwadu na fyddai’n pleidleisio dros Adael mewn ail refferendwm.

“Mae’r pôl hwn yn dangos fod pleidleiswyr Cymru yn cefni ar sefydliad San Steffan. Nid oes unrhyw blaid yn mwynhau ymddiriedaeth pobl mwy na ni i godi llais dros Gymru – ac mae bron i draean o gefnogwyr Llafur yn cytuno. Fel prif blaid Aros Cymru, Plaid Cymru yw’r unig blaid sydd wastad yn dodi Cymru’n gyntaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.